Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.25308/aduziraat.520923", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, 2013-2015 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Tekirda\u011f Ba\u011fc\u0131l\u0131k Ara\u015ft\u0131rma Enstit&uuml;s&uuml; ba\u011flar\u0131nda, 13 ya\u015f\u0131ndaki Merlot/5BB&nbsp;asmalarda koltuk s&uuml;rg&uuml;nleri (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve ana s&uuml;rg&uuml;nlerde (1 m, 1.25 m, 1.5 m) yap\u0131lan farkl\u0131 ye\u015fil&nbsp;budama uygulamalar\u0131n\u0131n tane olgunlu\u011fu ve baz\u0131 olgunluk indislerine olan etkilerinin incelenmesi amac\u0131yla yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.&nbsp;&Ouml;zellikle koltuk s&uuml;rg&uuml;n&uuml; uygulamalar\u0131n\u0131n, yeti\u015ftiricilik yap\u0131lan y\u0131l\u0131n iklim &ouml;zelliklerine ba\u011fl\u0131 olarak, istenilen olgunluk indisini&nbsp;yakalayabilmek i&ccedil;in suda &ccedil;&ouml;z&uuml;nebilir kuru madde birikimini erkene &ccedil;ekme ya da geciktirme y&ouml;n&uuml;nde etkili oldu\u011fu&nbsp;belirlenmi\u015ftir. Bu s&uuml;re&ccedil;lerde yap\u0131lacak farkl\u0131 ye\u015fil budama uygulamalar\u0131nda fenolojik d&ouml;nem ve vejetasyonun iklim &ouml;zellikleri&nbsp;belirleyici kriterler olarak de\u011ferlendirilmelidir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Candar", 
   "given": " Serkan"
  }, 
  {
   "family": "Bahar", 
   "given": " Elman"
  }, 
  {
   "family": "Korkutal", 
   "given": " \u0130lknur"
  }, 
  {
   "family": "Al\u00e7o", 
   "given": " Tezcan"
  }
 ], 
 "id": "263569", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    7, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Farkl\u0131 Ye\u015fil Budama Uygulamalar\u0131n\u0131n Merlot (Vitis vinifera L.) \u00dcz\u00fcm \u00c7e\u015fidinde Tane Olgunlu\u011fu \u00dczerine Etkileri", 
 "type": "article-journal"
}
61
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 61
İndirme 13
Veri hacmi 24.4 MB
Tekil görüntülenme 60
Tekil indirme 13

Alıntı yap