Dergi makalesi Açık Erişim

Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri

Candar, Serkan; Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Alço, Tezcan


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263569</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Candar, Serkan</creatorName>
   <givenName>Serkan</givenName>
   <familyName>Candar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2608-8691</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bahar, Elman</creatorName>
   <givenName>Elman</givenName>
   <familyName>Bahar</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8842-7695</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Korkutal, İlknur</creatorName>
   <givenName>İlknur</givenName>
   <familyName>Korkutal</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8016-9804</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alço, Tezcan</creatorName>
   <givenName>Tezcan</givenName>
   <familyName>Alço</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8521-9268</nameIdentifier>
   <affiliation>Tekirdağ Viticulture Research Institute</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Taç yönetimi</subject>
  <subject>SÇKM</subject>
  <subject>Olgunluk göstergeleri</subject>
  <subject>Merlot</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-07-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263569</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.25308/aduziraat.520923</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma, 2013-2015 yılları arasında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml; bağlarında, 13 yaşındaki Merlot/5BB&amp;nbsp;asmalarda koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;nleri (Yok, 3-4 yaprak, 6-7 yaprak) ve ana s&amp;uuml;rg&amp;uuml;nlerde (1 m, 1.25 m, 1.5 m) yapılan farklı yeşil&amp;nbsp;budama uygulamalarının tane olgunluğu ve bazı olgunluk indislerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.&amp;nbsp;&amp;Ouml;zellikle koltuk s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n&amp;uuml; uygulamalarının, yetiştiricilik yapılan yılın iklim &amp;ouml;zelliklerine bağlı olarak, istenilen olgunluk indisini&amp;nbsp;yakalayabilmek i&amp;ccedil;in suda &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;nebilir kuru madde birikimini erkene &amp;ccedil;ekme ya da geciktirme y&amp;ouml;n&amp;uuml;nde etkili olduğu&amp;nbsp;belirlenmiştir. Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerde yapılacak farklı yeşil budama uygulamalarında fenolojik d&amp;ouml;nem ve vejetasyonun iklim &amp;ouml;zellikleri&amp;nbsp;belirleyici kriterler olarak değerlendirilmelidir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
61
13
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 61
İndirme 13
Veri hacmi 24.4 MB
Tekil görüntülenme 60
Tekil indirme 13

Alıntı yap