Konferans bildirisi Açık Erişim

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263045</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263044</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230914135426.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&amp;Ouml;NS&amp;Ouml;Z Deniz Bilimleri alanında yapılacak olan araştırma ve &amp;ccedil;alışmaların &amp;uuml;lkemizin ihtiya&amp;ccedil; duyduğu &amp;ouml;ncelikli alanlar kapsamında yer almaktadır. Bu alanda &amp;ccedil;alışan kurum ve kuruluşların koordinasyonu da &amp;ouml;nem arz etmektedir. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansının ilki 2000 yılında Orta Doğu Teknik &amp;Uuml;niversitesi&amp;rsquo;nin ev sahipliğinde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de deniz ile ilgili t&amp;uuml;m kurum ve kuruluşların temsil edildiği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu&amp;rsquo;nun 2015 yılı olağan toplantısında alınan karar gereğince, Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı&amp;rsquo;nın Orta Doğu Teknik &amp;Uuml;niversitesi&amp;rsquo;nin ev sahipliğinde 2016 yılında yeniden d&amp;uuml;zenlenmesi ve devamında her 2 yılda bir farklı kurumun ev sahipliğinde olmak &amp;uuml;zere s&amp;uuml;rekli bir bilimsel etkinlik haline getirilmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Bu bağlamda Deniz Bilimleri Konferansı&amp;rsquo;nın &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; 2018 yılında Dokuz Eyl&amp;uuml;l &amp;Uuml;niversitesi, d&amp;ouml;rd&amp;uuml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; 2020 yılında İstanbul &amp;Uuml;niversitesi ev sahipliğinde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Beşinci Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı ise 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Teknik &amp;Uuml;niversitesi Prof. Dr. Osman Turan K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ve Kongre Merkezinde, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml; ile S&amp;uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&amp;uuml;ltesi koordinasyonunda d&amp;uuml;zenlenmiştir. Deniz bilimleri alanında faaliyet g&amp;ouml;steren t&amp;uuml;m kurum, kuruluş ve araştırmacıların bir araya geldiği, ulusal d&amp;uuml;zeyde ger&amp;ccedil;ekleştirilen bilimsel &amp;ccedil;alışmaların paylaşıldığı ve ileriye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k hedeflerin tartışıldığı bu konferansta 3&amp;rsquo;&amp;uuml; davetli olmak &amp;uuml;zere toplam 120 bildiri sunumu yapılmıştır. Konferansa katkı ve katılımlarıyla değer katan t&amp;uuml;m katılımcılara ve bu etkinliğin ger&amp;ccedil;ekleşmesinde &amp;uuml;st&amp;uuml;n gayret sarf eden t&amp;uuml;m kurul &amp;uuml;yelerine teşekk&amp;uuml;r ederiz.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Prof. Dr. Ahmet Cemal DİN&amp;Ccedil;ER&amp;nbsp;Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml; M&amp;uuml;d&amp;uuml;r&amp;uuml;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU S&amp;uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&amp;uuml;ltesi Dekanı&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-cbs</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263045</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-cbs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:a11850a5e2ddfc98627b73ca1f9426fe</subfield>
  <subfield code="s">3085264</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263045/files/deniz bilimleri bildiri.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263045</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü</subfield>
  <subfield code="a">Karadeniz Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Karadeniz, Marmara Denizi, İklim, Musilaj,</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi</subfield>
  <subfield code="a">Karadeniz Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
</record>
56
33
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5657
İndirme 3333
Veri hacmi 101.8 MB101.8 MB
Tekil görüntülenme 4950
Tekil indirme 2929

Alıntı yap