Konferans bildirisi Açık Erişim

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

   Karadeniz Teknik Üniversitesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖNSÖZ Deniz Bilimleri alanında yapılacak olan araştırma ve çalışmaların ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar kapsamında yer almaktadır. Bu alanda çalışan kurum ve kuruluşların koordinasyonu da önem arz etmektedir. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansının ilki 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de deniz ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsil edildiği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu’nun 2015 yılı olağan toplantısında alınan karar gereğince, Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında yeniden düzenlenmesi ve devamında her 2 yılda bir farklı kurumun ev sahipliğinde olmak üzere sürekli bir bilimsel etkinlik haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Deniz Bilimleri Konferansı’nın üçüncüsü 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, dördüncüsü 2020 yılında İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Beşinci Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı ise 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda düzenlenmiştir. Deniz bilimleri alanında faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve araştırmacıların bir araya geldiği, ulusal düzeyde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların paylaşıldığı ve ileriye dönük hedeflerin tartışıldığı bu konferansta 3’ü davetli olmak üzere toplam 120 bildiri sunumu yapılmıştır. Konferansa katkı ve katılımlarıyla değer katan tüm katılımcılara ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde üstün gayret sarf eden tüm kurul üyelerine teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dosyalar (3.1 MB)
Dosya adı Boyutu
deniz bilimleri bildiri.pdf
md5:a11850a5e2ddfc98627b73ca1f9426fe
3.1 MB İndir
54
32
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5455
İndirme 3232
Veri hacmi 98.7 MB98.7 MB
Tekil görüntülenme 4748
Tekil indirme 2828

Alıntı yap