Konferans bildirisi Açık Erişim

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263045", 
 "abstract": "<p>&Ouml;NS&Ouml;Z Deniz Bilimleri alan\u0131nda yap\u0131lacak olan ara\u015ft\u0131rma ve &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n &uuml;lkemizin ihtiya&ccedil; duydu\u011fu &ouml;ncelikli alanlar kapsam\u0131nda yer almaktad\u0131r. Bu alanda &ccedil;al\u0131\u015fan kurum ve kurulu\u015flar\u0131n koordinasyonu da &ouml;nem arz etmektedir. Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131n\u0131n ilki 2000 y\u0131l\u0131nda Orta Do\u011fu Teknik &Uuml;niversitesi&rsquo;nin ev sahipli\u011finde ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. T&uuml;rkiye&rsquo;de deniz ile ilgili t&uuml;m kurum ve kurulu\u015flar\u0131n temsil edildi\u011fi Seyir, Hidrografi ve O\u015finografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu&rsquo;nun 2015 y\u0131l\u0131 ola\u011fan toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan karar gere\u011fince, Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131&rsquo;n\u0131n Orta Do\u011fu Teknik &Uuml;niversitesi&rsquo;nin ev sahipli\u011finde 2016 y\u0131l\u0131nda yeniden d&uuml;zenlenmesi ve devam\u0131nda her 2 y\u0131lda bir farkl\u0131 kurumun ev sahipli\u011finde olmak &uuml;zere s&uuml;rekli bir bilimsel etkinlik haline getirilmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ba\u011flamda Deniz Bilimleri Konferans\u0131&rsquo;n\u0131n &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; 2018 y\u0131l\u0131nda Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml; 2020 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul &Uuml;niversitesi ev sahipli\u011finde ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Be\u015finci Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131 ise 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi Prof. Dr. Osman Turan K&uuml;lt&uuml;r ve Kongre Merkezinde, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&uuml;s&uuml; ile S&uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&uuml;ltesi koordinasyonunda d&uuml;zenlenmi\u015ftir. Deniz bilimleri alan\u0131nda faaliyet g&ouml;steren t&uuml;m kurum, kurulu\u015f ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bir araya geldi\u011fi, ulusal d&uuml;zeyde ger&ccedil;ekle\u015ftirilen bilimsel &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve ileriye d&ouml;n&uuml;k hedeflerin tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu konferansta 3&rsquo;&uuml; davetli olmak &uuml;zere toplam 120 bildiri sunumu yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Konferansa katk\u0131 ve kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla de\u011fer katan t&uuml;m kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ve bu etkinli\u011fin ger&ccedil;ekle\u015fmesinde &uuml;st&uuml;n gayret sarf eden t&uuml;m kurul &uuml;yelerine te\u015fekk&uuml;r ederiz.</p>\n\n<p>Prof. Dr. Ahmet Cemal D\u0130N&Ccedil;ER&nbsp;Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&uuml;s&uuml; M&uuml;d&uuml;r&uuml;</p>\n\n<p>Prof. Dr. Muzaffer FEYZ\u0130O\u011eLU S&uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&uuml;ltesi Dekan\u0131</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi"
  }, 
  {
   "family": "Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi"
  }
 ], 
 "id": "263045", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131", 
 "type": "paper-conference"
}
56
33
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5657
İndirme 3333
Veri hacmi 101.8 MB101.8 MB
Tekil görüntülenme 4950
Tekil indirme 2929

Alıntı yap