Konferans bildirisi Açık Erişim

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.263044", 
 "conceptrecid": "263044", 
 "created": "2023-09-14T13:52:45.830918+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.263045", 
 "files": [
  {
   "bucket": "031a485e-3531-4120-9f1b-04b014f7f61b", 
   "checksum": "md5:a11850a5e2ddfc98627b73ca1f9426fe", 
   "key": "deniz bilimleri bildiri.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/031a485e-3531-4120-9f1b-04b014f7f61b/deniz%20bilimleri%20bildiri.pdf"
   }, 
   "size": 3085264, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 263045, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263045.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/031a485e-3531-4120-9f1b-04b014f7f61b", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263044.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263044", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263045", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263045", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/263045", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263045"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "cbs"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "S\u00fcrmene Deniz Bilimleri Fak\u00fcltesi", 
    "name": "Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi"
   }, 
   {
    "affiliation": "Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit\u00fcs\u00fc", 
    "name": "Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi"
   }
  ], 
  "description": "<p>&Ouml;NS&Ouml;Z Deniz Bilimleri alan\u0131nda yap\u0131lacak olan ara\u015ft\u0131rma ve &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n &uuml;lkemizin ihtiya&ccedil; duydu\u011fu &ouml;ncelikli alanlar kapsam\u0131nda yer almaktad\u0131r. Bu alanda &ccedil;al\u0131\u015fan kurum ve kurulu\u015flar\u0131n koordinasyonu da &ouml;nem arz etmektedir. Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131n\u0131n ilki 2000 y\u0131l\u0131nda Orta Do\u011fu Teknik &Uuml;niversitesi&rsquo;nin ev sahipli\u011finde ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. T&uuml;rkiye&rsquo;de deniz ile ilgili t&uuml;m kurum ve kurulu\u015flar\u0131n temsil edildi\u011fi Seyir, Hidrografi ve O\u015finografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu&rsquo;nun 2015 y\u0131l\u0131 ola\u011fan toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan karar gere\u011fince, Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131&rsquo;n\u0131n Orta Do\u011fu Teknik &Uuml;niversitesi&rsquo;nin ev sahipli\u011finde 2016 y\u0131l\u0131nda yeniden d&uuml;zenlenmesi ve devam\u0131nda her 2 y\u0131lda bir farkl\u0131 kurumun ev sahipli\u011finde olmak &uuml;zere s&uuml;rekli bir bilimsel etkinlik haline getirilmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ba\u011flamda Deniz Bilimleri Konferans\u0131&rsquo;n\u0131n &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; 2018 y\u0131l\u0131nda Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi, d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml; 2020 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul &Uuml;niversitesi ev sahipli\u011finde ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Be\u015finci Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131 ise 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi Prof. Dr. Osman Turan K&uuml;lt&uuml;r ve Kongre Merkezinde, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&uuml;s&uuml; ile S&uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&uuml;ltesi koordinasyonunda d&uuml;zenlenmi\u015ftir. Deniz bilimleri alan\u0131nda faaliyet g&ouml;steren t&uuml;m kurum, kurulu\u015f ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bir araya geldi\u011fi, ulusal d&uuml;zeyde ger&ccedil;ekle\u015ftirilen bilimsel &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve ileriye d&ouml;n&uuml;k hedeflerin tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bu konferansta 3&rsquo;&uuml; davetli olmak &uuml;zere toplam 120 bildiri sunumu yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Konferansa katk\u0131 ve kat\u0131l\u0131mlar\u0131yla de\u011fer katan t&uuml;m kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ve bu etkinli\u011fin ger&ccedil;ekle\u015fmesinde &uuml;st&uuml;n gayret sarf eden t&uuml;m kurul &uuml;yelerine te\u015fekk&uuml;r ederiz.</p>\n\n<p>Prof. Dr. Ahmet Cemal D\u0130N&Ccedil;ER&nbsp;Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&uuml;s&uuml; M&uuml;d&uuml;r&uuml;</p>\n\n<p>Prof. Dr. Muzaffer FEYZ\u0130O\u011eLU S&uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&uuml;ltesi Dekan\u0131</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.263045", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Karadeniz, Marmara Denizi, \u0130klim, Musilaj,"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-06-01", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.263044", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263045"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263044"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Deniz Bilimleri ve Teknolojisi"
  ], 
  "title": "5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferans\u0131"
 }, 
 "owners": [
  35
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 33.0, 
  "unique_downloads": 29.0, 
  "unique_views": 50.0, 
  "version_downloads": 33.0, 
  "version_unique_downloads": 29.0, 
  "version_unique_views": 49.0, 
  "version_views": 56.0, 
  "version_volume": 101813712.0, 
  "views": 57.0, 
  "volume": 101813712.0
 }, 
 "updated": "2023-09-14T13:54:26.778575+00:00"
}
56
33
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5657
İndirme 3333
Veri hacmi 101.8 MB101.8 MB
Tekil görüntülenme 4950
Tekil indirme 2929

Alıntı yap