Konferans bildirisi Açık Erişim

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.263045</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Karadeniz Teknik Üniversitesi</creatorName>
   <affiliation>Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Karadeniz Teknik Üniversitesi</creatorName>
   <affiliation>Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Karadeniz, Marmara Denizi, İklim, Musilaj,</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263045</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.263044</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Ouml;NS&amp;Ouml;Z Deniz Bilimleri alanında yapılacak olan araştırma ve &amp;ccedil;alışmaların &amp;uuml;lkemizin ihtiya&amp;ccedil; duyduğu &amp;ouml;ncelikli alanlar kapsamında yer almaktadır. Bu alanda &amp;ccedil;alışan kurum ve kuruluşların koordinasyonu da &amp;ouml;nem arz etmektedir. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansının ilki 2000 yılında Orta Doğu Teknik &amp;Uuml;niversitesi&amp;rsquo;nin ev sahipliğinde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de deniz ile ilgili t&amp;uuml;m kurum ve kuruluşların temsil edildiği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu&amp;rsquo;nun 2015 yılı olağan toplantısında alınan karar gereğince, Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı&amp;rsquo;nın Orta Doğu Teknik &amp;Uuml;niversitesi&amp;rsquo;nin ev sahipliğinde 2016 yılında yeniden d&amp;uuml;zenlenmesi ve devamında her 2 yılda bir farklı kurumun ev sahipliğinde olmak &amp;uuml;zere s&amp;uuml;rekli bir bilimsel etkinlik haline getirilmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Bu bağlamda Deniz Bilimleri Konferansı&amp;rsquo;nın &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; 2018 yılında Dokuz Eyl&amp;uuml;l &amp;Uuml;niversitesi, d&amp;ouml;rd&amp;uuml;nc&amp;uuml;s&amp;uuml; 2020 yılında İstanbul &amp;Uuml;niversitesi ev sahipliğinde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Beşinci Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı ise 01-03 Haziran 2022 tarihlerinde Karadeniz Teknik &amp;Uuml;niversitesi Prof. Dr. Osman Turan K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ve Kongre Merkezinde, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml; ile S&amp;uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&amp;uuml;ltesi koordinasyonunda d&amp;uuml;zenlenmiştir. Deniz bilimleri alanında faaliyet g&amp;ouml;steren t&amp;uuml;m kurum, kuruluş ve araştırmacıların bir araya geldiği, ulusal d&amp;uuml;zeyde ger&amp;ccedil;ekleştirilen bilimsel &amp;ccedil;alışmaların paylaşıldığı ve ileriye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k hedeflerin tartışıldığı bu konferansta 3&amp;rsquo;&amp;uuml; davetli olmak &amp;uuml;zere toplam 120 bildiri sunumu yapılmıştır. Konferansa katkı ve katılımlarıyla değer katan t&amp;uuml;m katılımcılara ve bu etkinliğin ger&amp;ccedil;ekleşmesinde &amp;uuml;st&amp;uuml;n gayret sarf eden t&amp;uuml;m kurul &amp;uuml;yelerine teşekk&amp;uuml;r ederiz.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Prof. Dr. Ahmet Cemal DİN&amp;Ccedil;ER&amp;nbsp;Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml; M&amp;uuml;d&amp;uuml;r&amp;uuml;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Prof. Dr. Muzaffer FEYZİOĞLU S&amp;uuml;rmene Deniz Bilimleri Fak&amp;uuml;ltesi Dekanı&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
56
33
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5657
İndirme 3333
Veri hacmi 101.8 MB101.8 MB
Tekil görüntülenme 4950
Tekil indirme 2929

Alıntı yap