Proje çıktısı Açık Erişim

İklim Değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi Ekosistemi ve Dinamiğine Etkileri

Barış Salihoğlu; Bettina Fach Salihoğlu; Temel Oğuz


BibTeX

@misc{baris_salihoglu_2011_263043,
 author    = {Barış Salihoğlu and
         Bettina Fach Salihoğlu and
         Temel Oğuz},
 title    = {{İklim Değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi 
          Ekosistemi ve Dinamiğine Etkileri}},
 month    = jul,
 year     = 2011,
 note     = {{TÜBİTAK ÇAYDAG Grubu tarafından TÜBİTAK-Rusya 
          Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) işbirliği programı
          çerçevesinde desteklenen 108Y114 nolu projenin
          amacı Karadeniz ve Ege Denizi iklim-deniz
          ilişkilerinin geçmişteki (on yıllar
          mertebesindeki) etkileşimlerinin eldeki bulgular
          yardımı ile aydınlatılması ve ayrıca farklı iklim
          koşulları altındaki Karadeniz hidrodinamik ve
          ekosistem özelliklerinin model simülasyonları ile
          belirlenmesidir. Proje özellikle son yıllarda önem
          kazanan iklim değişiklikleri ve bunların ülkemizi
          çevreleyen denizlerimiz üzerindeki etkilerine
          yönelik araştırmalara bir ivme kazandırmasına
          katkıda bulunmuştur.}},
}
97
67
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9797
İndirme 6767
Veri hacmi 1.5 GB1.5 GB
Tekil görüntülenme 8888
Tekil indirme 6464

Alıntı yap