Dergi makalesi Açık Erişim

Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar

Akkaş, İsmail


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252424</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">7</subfield>
  <subfield code="p">Amisos</subfield>
  <subfield code="n">13</subfield>
  <subfield code="c">253-273</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230524104920.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Antik Grek d&amp;uuml;nyasının en &amp;ouml;nemli evrelerinden birisi Klasik D&amp;ouml;nem (M&amp;Ouml; 490-330)&amp;rsquo;dir. Bu d&amp;ouml;nemde Grek k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; zirve noktasına ulaşmış ve d&amp;ouml;nem insanı ticaret rotasını uzak coğrafyalara kadar genişletmiştir. Aktif olarak ticarette kullanılan sikke ve amphoralar, Greklerin hem ticarette zenginleşmelerinde hem de dini, siyasi ve toplumsal d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerinin aktarılmasında ara&amp;ccedil; g&amp;ouml;revi g&amp;ouml;rm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bu d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;erisinde &amp;uuml;retilen sikkeler ve amphora m&amp;uuml;h&amp;uuml;rleri kadar, bunlar &amp;uuml;zerinde g&amp;ouml;r&amp;uuml;len fig&amp;uuml;rler, semboller ve lejantlar da olduk&amp;ccedil;a &amp;ouml;nemlidir. Bu &amp;ccedil;alışmada Klasik D&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;erisinde hem amphora &amp;uuml;reten hem de sikke darp eden kentlerin/kent devletlerinin bilin&amp;ccedil;li veya bilin&amp;ccedil;siz olarak bu nesneler &amp;uuml;zerinde ortak olarak kullandıkları tasvirlerin ve yazımların incelenmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. &amp;Ccedil;alışmamızın kapsamında bu d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;inde hem m&amp;uuml;h&amp;uuml;rl&amp;uuml; amphora &amp;uuml;reten hem de sikke darp eden kent devletlerinin yerel amphora formlarına ait par&amp;ccedil;aları ve sikke buluntuları bulunmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada amphora m&amp;uuml;h&amp;uuml;rleri ile sikkeler &amp;uuml;zerindeki fig&amp;uuml;r, sembol, lejant, monogram vb. &amp;ouml;ğelerin benzer kullanımlarına dair kanıtlara yer verilmiştir. Ayrıca bu buluntuların tarihlendiği d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;inde dini, siyasi ve toplumsal kullanım ama&amp;ccedil;ları yansıtılmıştır. &amp;Ouml;zellikle propagandaya y&amp;ouml;nelik kullanımlara dikkat &amp;ccedil;ekilmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-arkeoloji-yayinlar-toplulugu</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252424</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2744-3202</subfield>
  <subfield code="u">Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Akkaş, İsmail</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-arkeoloji-yayinlar-toplulugu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:d0f29e49a629cf5c2532d12ce764d0e3</subfield>
  <subfield code="s">1811447</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252424/files/10.48122-amisos.1164537-2606336.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48122/amisos.1164537</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-26</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Klasik Dönem, Amphora, Sikke, Mühür, Tasvir, Propaganda</subfield>
 </datafield>
</record>
123
113
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 123
İndirme 113
Veri hacmi 204.7 MB
Tekil görüntülenme 110
Tekil indirme 91

Alıntı yap