Dergi makalesi Açık Erişim

Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar

Akkaş, İsmail


JSON

{
 "conceptrecid": "252423", 
 "created": "2023-05-24T10:49:20.591497+00:00", 
 "doi": "10.48122/amisos.1164537", 
 "files": [
  {
   "bucket": "96ff3ae6-ec6a-424e-ad61-3476fa13ecbb", 
   "checksum": "md5:d0f29e49a629cf5c2532d12ce764d0e3", 
   "key": "10.48122-amisos.1164537-2606336.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/96ff3ae6-ec6a-424e-ad61-3476fa13ecbb/10.48122-amisos.1164537-2606336.pdf"
   }, 
   "size": 1811447, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252424, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48122/amisos.1164537.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/96ff3ae6-ec6a-424e-ad61-3476fa13ecbb", 
  "doi": "https://doi.org/10.48122/amisos.1164537", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252424", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252424", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252424"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "arkeoloji-yayinlar-toplulugu"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Karamano\u011flu Mehmetbey \u00dcniversitesi", 
    "name": "Akka\u015f, \u0130smail", 
    "orcid": "0000-0002-2744-3202"
   }
  ], 
  "description": "<p>Antik Grek d&uuml;nyas\u0131n\u0131n en &ouml;nemli evrelerinden birisi Klasik D&ouml;nem (M&Ouml; 490-330)&rsquo;dir. Bu d&ouml;nemde Grek k&uuml;lt&uuml;r&uuml; zirve noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015f ve d&ouml;nem insan\u0131 ticaret rotas\u0131n\u0131 uzak co\u011frafyalara kadar geni\u015fletmi\u015ftir. Aktif olarak ticarette kullan\u0131lan sikke ve amphoralar, Greklerin hem ticarette zenginle\u015fmelerinde hem de dini, siyasi ve toplumsal d&uuml;\u015f&uuml;ncelerinin aktar\u0131lmas\u0131nda ara&ccedil; g&ouml;revi g&ouml;rm&uuml;\u015ft&uuml;r. Bu d&ouml;nem i&ccedil;erisinde &uuml;retilen sikkeler ve amphora m&uuml;h&uuml;rleri kadar, bunlar &uuml;zerinde g&ouml;r&uuml;len fig&uuml;rler, semboller ve lejantlar da olduk&ccedil;a &ouml;nemlidir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada Klasik D&ouml;nem i&ccedil;erisinde hem amphora &uuml;reten hem de sikke darp eden kentlerin/kent devletlerinin bilin&ccedil;li veya bilin&ccedil;siz olarak bu nesneler &uuml;zerinde ortak olarak kulland\u0131klar\u0131 tasvirlerin ve yaz\u0131mlar\u0131n incelenmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131z\u0131n kapsam\u0131nda bu d&ouml;nem i&ccedil;inde hem m&uuml;h&uuml;rl&uuml; amphora &uuml;reten hem de sikke darp eden kent devletlerinin yerel amphora formlar\u0131na ait par&ccedil;alar\u0131 ve sikke buluntular\u0131 bulunmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada amphora m&uuml;h&uuml;rleri ile sikkeler &uuml;zerindeki fig&uuml;r, sembol, lejant, monogram vb. &ouml;\u011felerin benzer kullan\u0131mlar\u0131na dair kan\u0131tlara yer verilmi\u015ftir. Ayr\u0131ca bu buluntular\u0131n tarihlendi\u011fi d&ouml;nem i&ccedil;inde dini, siyasi ve toplumsal kullan\u0131m ama&ccedil;lar\u0131 yans\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;zellikle propagandaya y&ouml;nelik kullan\u0131mlara dikkat &ccedil;ekilmi\u015ftir.</p>", 
  "doi": "10.48122/amisos.1164537", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "13", 
   "pages": "253-273", 
   "title": "Amisos", 
   "volume": "7"
  }, 
  "keywords": [
   "Klasik D\u00f6nem, Amphora, Sikke, M\u00fch\u00fcr, Tasvir, Propaganda"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-12-26", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252424"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252423"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Arkeoloji ve Sanat Tarihi > Klasik Arkeoloji", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Arkeoloji ve Sanat Tarihi > Arkeoloji"
  ], 
  "title": "Klasik ve Hellenistik D\u00f6nem'de Amphora M\u00fch\u00fcrleri ve Sikkeler \u00dczerinde Kullan\u0131lan Ortak Sembol ve Yaz\u0131tlar"
 }, 
 "owners": [
  183
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 113.0, 
  "unique_downloads": 91.0, 
  "unique_views": 110.0, 
  "version_downloads": 113.0, 
  "version_unique_downloads": 91.0, 
  "version_unique_views": 110.0, 
  "version_views": 123.0, 
  "version_volume": 204693511.0, 
  "views": 123.0, 
  "volume": 204693511.0
 }, 
 "updated": "2023-05-24T10:49:20.666455+00:00"
}
123
113
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 123
İndirme 113
Veri hacmi 204.7 MB
Tekil görüntülenme 110
Tekil indirme 91

Alıntı yap