Dergi makalesi Açık Erişim

Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar

   Akkaş, İsmail

Antik Grek dünyasının en önemli evrelerinden birisi Klasik Dönem (MÖ 490-330)’dir. Bu dönemde Grek kültürü zirve noktasına ulaşmış ve dönem insanı ticaret rotasını uzak coğrafyalara kadar genişletmiştir. Aktif olarak ticarette kullanılan sikke ve amphoralar, Greklerin hem ticarette zenginleşmelerinde hem de dini, siyasi ve toplumsal düşüncelerinin aktarılmasında araç görevi görmüştür. Bu dönem içerisinde üretilen sikkeler ve amphora mühürleri kadar, bunlar üzerinde görülen figürler, semboller ve lejantlar da oldukça önemlidir. Bu çalışmada Klasik Dönem içerisinde hem amphora üreten hem de sikke darp eden kentlerin/kent devletlerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak bu nesneler üzerinde ortak olarak kullandıkları tasvirlerin ve yazımların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızın kapsamında bu dönem içinde hem mühürlü amphora üreten hem de sikke darp eden kent devletlerinin yerel amphora formlarına ait parçaları ve sikke buluntuları bulunmaktadır. Çalışmada amphora mühürleri ile sikkeler üzerindeki figür, sembol, lejant, monogram vb. öğelerin benzer kullanımlarına dair kanıtlara yer verilmiştir. Ayrıca bu buluntuların tarihlendiği dönem içinde dini, siyasi ve toplumsal kullanım amaçları yansıtılmıştır. Özellikle propagandaya yönelik kullanımlara dikkat çekilmiştir.

Dosyalar (1.8 MB)
Dosya adı Boyutu
10.48122-amisos.1164537-2606336.pdf
md5:d0f29e49a629cf5c2532d12ce764d0e3
1.8 MB İndir
121
105
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 121
İndirme 105
Veri hacmi 190.2 MB
Tekil görüntülenme 108
Tekil indirme 84

Alıntı yap