Dergi makalesi Açık Erişim

Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar

Akkaş, İsmail


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252424, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2744-3202", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Karamano\u011flu Mehmetbey \u00dcniversitesi", 
   "name": "Akka\u015f, \u0130smail"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-12-26", 
 "description": "<p>Antik Grek d&uuml;nyas\u0131n\u0131n en &ouml;nemli evrelerinden birisi Klasik D&ouml;nem (M&Ouml; 490-330)&rsquo;dir. Bu d&ouml;nemde Grek k&uuml;lt&uuml;r&uuml; zirve noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015f ve d&ouml;nem insan\u0131 ticaret rotas\u0131n\u0131 uzak co\u011frafyalara kadar geni\u015fletmi\u015ftir. Aktif olarak ticarette kullan\u0131lan sikke ve amphoralar, Greklerin hem ticarette zenginle\u015fmelerinde hem de dini, siyasi ve toplumsal d&uuml;\u015f&uuml;ncelerinin aktar\u0131lmas\u0131nda ara&ccedil; g&ouml;revi g&ouml;rm&uuml;\u015ft&uuml;r. Bu d&ouml;nem i&ccedil;erisinde &uuml;retilen sikkeler ve amphora m&uuml;h&uuml;rleri kadar, bunlar &uuml;zerinde g&ouml;r&uuml;len fig&uuml;rler, semboller ve lejantlar da olduk&ccedil;a &ouml;nemlidir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada Klasik D&ouml;nem i&ccedil;erisinde hem amphora &uuml;reten hem de sikke darp eden kentlerin/kent devletlerinin bilin&ccedil;li veya bilin&ccedil;siz olarak bu nesneler &uuml;zerinde ortak olarak kulland\u0131klar\u0131 tasvirlerin ve yaz\u0131mlar\u0131n incelenmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmam\u0131z\u0131n kapsam\u0131nda bu d&ouml;nem i&ccedil;inde hem m&uuml;h&uuml;rl&uuml; amphora &uuml;reten hem de sikke darp eden kent devletlerinin yerel amphora formlar\u0131na ait par&ccedil;alar\u0131 ve sikke buluntular\u0131 bulunmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada amphora m&uuml;h&uuml;rleri ile sikkeler &uuml;zerindeki fig&uuml;r, sembol, lejant, monogram vb. &ouml;\u011felerin benzer kullan\u0131mlar\u0131na dair kan\u0131tlara yer verilmi\u015ftir. Ayr\u0131ca bu buluntular\u0131n tarihlendi\u011fi d&ouml;nem i&ccedil;inde dini, siyasi ve toplumsal kullan\u0131m ama&ccedil;lar\u0131 yans\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;zellikle propagandaya y&ouml;nelik kullan\u0131mlara dikkat &ccedil;ekilmi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "Klasik ve Hellenistik D\u00f6nem'de Amphora M\u00fch\u00fcrleri ve Sikkeler \u00dczerinde Kullan\u0131lan Ortak Sembol ve Yaz\u0131tlar", 
 "identifier": 252424, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "Klasik D\u00f6nem, Amphora, Sikke, M\u00fch\u00fcr, Tasvir, Propaganda"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Klasik ve Hellenistik D\u00f6nem'de Amphora M\u00fch\u00fcrleri ve Sikkeler \u00dczerinde Kullan\u0131lan Ortak Sembol ve Yaz\u0131tlar", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252424"
}
123
113
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 123
İndirme 113
Veri hacmi 204.7 MB
Tekil görüntülenme 110
Tekil indirme 91

Alıntı yap