Dergi makalesi Açık Erişim

Klasik ve Hellenistik Dönem'de Amphora Mühürleri ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol ve Yazıtlar

Akkaş, İsmail


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252424</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Akkaş, İsmail</creatorName>
   <givenName>İsmail</givenName>
   <familyName>Akkaş</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2744-3202</nameIdentifier>
   <affiliation>Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Klasik Ve Hellenistik Dönem'De Amphora Mühürleri Ve Sikkeler Üzerinde Kullanılan Ortak Sembol Ve Yazıtlar</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Klasik Dönem, Amphora, Sikke, Mühür, Tasvir, Propaganda</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-12-26</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252424</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.48122/amisos.1164537</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Antik Grek d&amp;uuml;nyasının en &amp;ouml;nemli evrelerinden birisi Klasik D&amp;ouml;nem (M&amp;Ouml; 490-330)&amp;rsquo;dir. Bu d&amp;ouml;nemde Grek k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; zirve noktasına ulaşmış ve d&amp;ouml;nem insanı ticaret rotasını uzak coğrafyalara kadar genişletmiştir. Aktif olarak ticarette kullanılan sikke ve amphoralar, Greklerin hem ticarette zenginleşmelerinde hem de dini, siyasi ve toplumsal d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncelerinin aktarılmasında ara&amp;ccedil; g&amp;ouml;revi g&amp;ouml;rm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bu d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;erisinde &amp;uuml;retilen sikkeler ve amphora m&amp;uuml;h&amp;uuml;rleri kadar, bunlar &amp;uuml;zerinde g&amp;ouml;r&amp;uuml;len fig&amp;uuml;rler, semboller ve lejantlar da olduk&amp;ccedil;a &amp;ouml;nemlidir. Bu &amp;ccedil;alışmada Klasik D&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;erisinde hem amphora &amp;uuml;reten hem de sikke darp eden kentlerin/kent devletlerinin bilin&amp;ccedil;li veya bilin&amp;ccedil;siz olarak bu nesneler &amp;uuml;zerinde ortak olarak kullandıkları tasvirlerin ve yazımların incelenmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. &amp;Ccedil;alışmamızın kapsamında bu d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;inde hem m&amp;uuml;h&amp;uuml;rl&amp;uuml; amphora &amp;uuml;reten hem de sikke darp eden kent devletlerinin yerel amphora formlarına ait par&amp;ccedil;aları ve sikke buluntuları bulunmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada amphora m&amp;uuml;h&amp;uuml;rleri ile sikkeler &amp;uuml;zerindeki fig&amp;uuml;r, sembol, lejant, monogram vb. &amp;ouml;ğelerin benzer kullanımlarına dair kanıtlara yer verilmiştir. Ayrıca bu buluntuların tarihlendiği d&amp;ouml;nem i&amp;ccedil;inde dini, siyasi ve toplumsal kullanım ama&amp;ccedil;ları yansıtılmıştır. &amp;Ouml;zellikle propagandaya y&amp;ouml;nelik kullanımlara dikkat &amp;ccedil;ekilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
81
51
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 81
İndirme 51
Veri hacmi 92.4 MB
Tekil görüntülenme 75
Tekil indirme 44

Alıntı yap