Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252412</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://www.iensci.org/</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252411</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20231103103857.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Kentsel b&amp;ouml;lgelerde ge&amp;ccedil;irimsiz alanların artması ve buna bağlı olarak y&amp;uuml;zeysel akışın artması, kentsel taşkın olasılığını arttırmaktadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı b&amp;ouml;lgelerdeki kentsel taşkınlar, can ve mal kaybı gibi &amp;ouml;nemli olumsuz sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra taşkınlar, kentsel b&amp;ouml;lgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yapılara vereceği zararla şehrin sosyal ve ekonomik &amp;ouml;zellikleri a&amp;ccedil;ısından ciddi sonu&amp;ccedil;lara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle taşkınların vereceği zararı en aza indirmek i&amp;ccedil;in yağış, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Ağ benzeri yapıya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim değişikliği, yoğun kentleşme gibi etkilerden dolayı zaman zaman kapasitesi yağışı tahliye etmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, yeşil &amp;ccedil;atı, yağmur hendeği gibi yapılarla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilen s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemleri, yağış miktarını ve pik akışı azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren yağmursuyu drenaj sistemlerinin performansını değerlendirmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yeteneğine sahip InfoWorks ICM yazılımı kullanılmıştır. Sayısal y&amp;uuml;kseklik modeli, bina verileri ve arazi kullanım t&amp;uuml;r&amp;uuml; verileri ile model oluşturulmuştur. Analiz, 10 yıl geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş periyodu ve 10 dakikalık yağış s&amp;uuml;resine sahip yağış i&amp;ccedil;in ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Taşkın yayılım haritası ve boru-baca kesitleri ile &amp;ccedil;alışma alanı i&amp;ccedil;in taşkın durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yağmursuyu drenaj sistemlerinin bazı b&amp;ouml;lgelerde yağışı deşarj edemediği ve yağışı bacalarda biriktirdiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmanın sonunda, uygulaması yapılan ve literat&amp;uuml;rde bulunan s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemlerine &amp;ouml;rnekler verilmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252412</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:05e9d2a7b11dae2800ea270abfeee814</subfield>
  <subfield code="s">882677</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252412/files/FLOOD ANALYSIS OF CONVENTIONAL STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS AND EXAMPLES OF URBAN SUSTAINABLE DRAINAGE SYSTEMS.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252412</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">1-2 Mayıs 2023</subfield>
  <subfield code="a">INTERNATIONAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT CONGRESS</subfield>
  <subfield code="c">Baku, Azerbaijan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8010-9289</subfield>
  <subfield code="u">İnönü Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Fırat, Mahmut</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-05-18</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sürdürülebilirlik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taşkın</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taşkın analizi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yağmursuyu drenaj sistemleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7721-5128</subfield>
  <subfield code="u">Atatürk Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Çırağ, Burak</subfield>
 </datafield>
</record>
194
162
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 194194
İndirme 162162
Veri hacmi 143.0 MB143.0 MB
Tekil görüntülenme 169169
Tekil indirme 141141

Alıntı yap