Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252411</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Kentsel b&amp;ouml;lgelerde ge&amp;ccedil;irimsiz alanların artması ve buna bağlı olarak y&amp;uuml;zeysel akışın artması, kentsel taşkın olasılığını arttırmaktadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı b&amp;ouml;lgelerdeki kentsel taşkınlar, can ve mal kaybı gibi &amp;ouml;nemli olumsuz sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra taşkınlar, kentsel b&amp;ouml;lgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yapılara vereceği zararla şehrin sosyal ve ekonomik &amp;ouml;zellikleri a&amp;ccedil;ısından ciddi sonu&amp;ccedil;lara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle taşkınların vereceği zararı en aza indirmek i&amp;ccedil;in yağış, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Ağ benzeri yapıya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim değişikliği, yoğun kentleşme gibi etkilerden dolayı zaman zaman kapasitesi yağışı tahliye etmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, yeşil &amp;ccedil;atı, yağmur hendeği gibi yapılarla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilen s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemleri, yağış miktarını ve pik akışı azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren yağmursuyu drenaj sistemlerinin performansını değerlendirmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yeteneğine sahip InfoWorks ICM yazılımı kullanılmıştır. Sayısal y&amp;uuml;kseklik modeli, bina verileri ve arazi kullanım t&amp;uuml;r&amp;uuml; verileri ile model oluşturulmuştur. Analiz, 10 yıl geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş periyodu ve 10 dakikalık yağış s&amp;uuml;resine sahip yağış i&amp;ccedil;in ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Taşkın yayılım haritası ve boru-baca kesitleri ile &amp;ccedil;alışma alanı i&amp;ccedil;in taşkın durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yağmursuyu drenaj sistemlerinin bazı b&amp;ouml;lgelerde yağışı deşarj edemediği ve yağışı bacalarda biriktirdiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmanın sonunda, uygulaması yapılan ve literat&amp;uuml;rde bulunan s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemlerine &amp;ouml;rnekler verilmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8010-9289</subfield>
  <subfield code="a">Fırat, Mahmut</subfield>
  <subfield code="u">İnönü Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7721-5128</subfield>
  <subfield code="a">Çırağ, Burak</subfield>
  <subfield code="u">Atatürk Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252412/files/FLOOD ANALYSIS OF CONVENTIONAL STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS AND EXAMPLES OF URBAN SUSTAINABLE DRAINAGE SYSTEMS.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:05e9d2a7b11dae2800ea270abfeee814</subfield>
  <subfield code="s">882677</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Brundtland, G. H., &amp; Khalid, M. 1987. Our common future. Oxford University Press, Oxford, GB.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cengiz, T., &amp; Kahvecioğlu, C. 2016. "Sürdürülebilir kent ulaşımında bisiklet kullanımının Çanakkale kent merkezi örneğinde incelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 55-66.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Burak Çırağ. (2021). Yağmursuyu drenaj sistemlerinin taşkın performansının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Tez Numarası 676350. İnönü Üniversitesi, Malatya.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Çırağ, B., &amp; Fırat, M. 2022. "Taşkın Yayılım Haritalarında Arazi Kullanım Türü Ve Yüzeysel Akışın Etkilerinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 222-236.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dibaba, W. T. 2018. "A review of sustainability of urban drainage system: traits and consequences". Journal of Sedimentary Environments, 3(3), 131-137.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dong, X., Guo, H., &amp; Zeng, S. 2017. "Enhancing future resilience in urban drainage system: Green versus grey infrastructure". Water research, 124, 280-289.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Huang, L., Wu, J., &amp; Yan, L. 2015. "Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators". Landscape ecology, 30(7), 1175-1193.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Innovyze. (2022). [Çevrim-içi:https://www.innovyze.com/], Erişim Tarihi: 05.04.2023</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Locatelli, L., Mark, O., Mikkelsen, P. S., Arnbjerg-Nielsen, K., Jensen, M. B., &amp; Binning, P. J. 2014. "Modelling of green roof hydrological performance for urban drainage applications". Journal of hydrology, 519, 3237-3248.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">MalatyaValiliği. 2022a. Coğrafi konum. Erişim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/cografikonum</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">MalatyaValiliği. 2022b. Nüfus ve idari yapı. Erişim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/nufus-ve-idari-yapi#</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Müftüoğlu, V., &amp; Perçin, H. 2015. "Sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi kapsaminda yağmur bahçesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 27-37.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Papaioannou, G., Efstratiadis, A., Vasiliades, L., Loukas, A., Papalexiou, S. M., Koukouvinos, A., Tsoukalas, I., Kossieris, P. 2018. "An operational method for flood directive implementation in ungauged urban areas". Hydrology, 5(2), 24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rodríguez-Rojas, M., Huertas-Fernández, F., Moreno, B., Martínez, G., &amp; Grindlay, A. 2018. "A study of the application of permeable pavements as a sustainable technique for the mitigation of soil sealing in cities: A case study in the south of Spain". Journal of environmental management, 205, 151-162.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shafique, M., Kim, R., &amp; Kyung-Ho, K. 2018. "Green roof for stormwater management in a highly urbanized area: The case of Seoul, Korea". Sustainability, 10(3), 584.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shafique, M., Kim, R., &amp; Rafiq, M. 2018. "Green roof benefits, opportunities and challenges–A review". Renewable Sustainable Energy Reviews, 90, 757-773.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Şenol, Y., &amp; Gürbey, A. P. 2020. "Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Sultanbeyli Gölet Parkı için bir Model Önerisi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(3), 775-790.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Uğur, Ü., &amp; Akyüz, D. E. 2017. "Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde Yağmur Hendeklerinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 15-24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zhao, J. 2011. "Towards sustainable cities in China: analysis and assessment of some Chinese cities in 2008". Springer Science &amp; Business Media.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zhou, Q. 2014. "A review of sustainable urban drainage systems considering the climate change and urbanization impacts". Water, 6(4), 976-992.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sürdürülebilirlik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taşkın</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taşkın analizi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yağmursuyu drenaj sistemleri</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252412</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252412</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2023-05-18</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Baku, Azerbaijan</subfield>
  <subfield code="d">1-2 Mayıs 2023</subfield>
  <subfield code="a">INTERNATIONAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT CONGRESS</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230521185244.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252412</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://www.iensci.org/</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
</record>
28
19
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2828
İndirme 1919
Veri hacmi 16.8 MB16.8 MB
Tekil görüntülenme 1919
Tekil indirme 1515

Alıntı yap