Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252412</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Çırağ, Burak</creatorName>
   <givenName>Burak</givenName>
   <familyName>Çırağ</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7721-5128</nameIdentifier>
   <affiliation>Atatürk Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Fırat, Mahmut</creatorName>
   <givenName>Mahmut</givenName>
   <familyName>Fırat</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8010-9289</nameIdentifier>
   <affiliation>İnönü Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi Ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Sürdürülebilirlik</subject>
  <subject>Taşkın</subject>
  <subject>Taşkın analizi</subject>
  <subject>Yağmursuyu drenaj sistemleri</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-05-18</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252412</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252411</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Kentsel b&amp;ouml;lgelerde ge&amp;ccedil;irimsiz alanların artması ve buna bağlı olarak y&amp;uuml;zeysel akışın artması, kentsel taşkın olasılığını arttırmaktadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı b&amp;ouml;lgelerdeki kentsel taşkınlar, can ve mal kaybı gibi &amp;ouml;nemli olumsuz sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra taşkınlar, kentsel b&amp;ouml;lgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yapılara vereceği zararla şehrin sosyal ve ekonomik &amp;ouml;zellikleri a&amp;ccedil;ısından ciddi sonu&amp;ccedil;lara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle taşkınların vereceği zararı en aza indirmek i&amp;ccedil;in yağış, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Ağ benzeri yapıya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim değişikliği, yoğun kentleşme gibi etkilerden dolayı zaman zaman kapasitesi yağışı tahliye etmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, yeşil &amp;ccedil;atı, yağmur hendeği gibi yapılarla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilen s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemleri, yağış miktarını ve pik akışı azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren yağmursuyu drenaj sistemlerinin performansını değerlendirmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yeteneğine sahip InfoWorks ICM yazılımı kullanılmıştır. Sayısal y&amp;uuml;kseklik modeli, bina verileri ve arazi kullanım t&amp;uuml;r&amp;uuml; verileri ile model oluşturulmuştur. Analiz, 10 yıl geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş periyodu ve 10 dakikalık yağış s&amp;uuml;resine sahip yağış i&amp;ccedil;in ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Taşkın yayılım haritası ve boru-baca kesitleri ile &amp;ccedil;alışma alanı i&amp;ccedil;in taşkın durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yağmursuyu drenaj sistemlerinin bazı b&amp;ouml;lgelerde yağışı deşarj edemediği ve yağışı bacalarda biriktirdiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmanın sonunda, uygulaması yapılan ve literat&amp;uuml;rde bulunan s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemlerine &amp;ouml;rnekler verilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
194
162
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 194194
İndirme 162162
Veri hacmi 143.0 MB143.0 MB
Tekil görüntülenme 169169
Tekil indirme 141141

Alıntı yap