Kitap bölümü Açık Erişim

Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru

Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;recini anlamaya y&amp;ouml;nelik literat&amp;uuml;rde &amp;uuml;retilen analitik modeller &amp;ouml;zetlenmekte ve bu modellerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de tecr&amp;uuml;be edilen gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini a&amp;ccedil;ıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, d&amp;ouml;rt gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Akt&amp;ouml;r-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;recini a&amp;ccedil;ıklarken başka bir d&amp;uuml;zeye odaklanmakta, bu y&amp;uuml;zden s&amp;uuml;rece dair farklı bir anlayış &amp;uuml;retmektedir. Bir başlangı&amp;ccedil; &amp;ccedil;alışması niteliğinde olan bu araştırma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin T&amp;uuml;rkiye a&amp;ccedil;ısından &amp;ccedil;alışan ve &amp;ccedil;alışmayan kısımlarını ortaya &amp;ccedil;ıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini a&amp;ccedil;ıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu g&amp;ouml;stermiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, T&amp;uuml;rkiye gayrimenkul piyasasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;len gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata ge&amp;ccedil;iriliş şeklini, y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;l&amp;uuml;ş tarzını ve s&amp;uuml;re&amp;ccedil; dinamiklerini a&amp;ccedil;ıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu y&amp;uuml;zden T&amp;uuml;rkiye gayrimenkul sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n yasal/kurumsal/end&amp;uuml;striyel yapısına ve işleyiş ger&amp;ccedil;ekliğine uyan, evrensel ve mahalli d&amp;uuml;zeyde s&amp;uuml;reci her boyutuyla ele alan &amp;ouml;zg&amp;uuml;n modellerin &amp;uuml;retilmesine ihtiya&amp;ccedil; vardır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Gayrimenkul</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Geliştirme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Analitik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yaklaşım</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252309</subfield>
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252308</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="t">ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler</subfield>
  <subfield code="z">978-625-439-228-3</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309125247.0</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-04-09</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252309</controlfield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252309</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252309/files/Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru.pdf</subfield>
  <subfield code="s">2068049</subfield>
  <subfield code="z">md5:bd542807f7a85aa7f03be55a45cc0808</subfield>
 </datafield>
</record>
130
139
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 130130
İndirme 139139
Veri hacmi 287.5 MB287.5 MB
Tekil görüntülenme 119119
Tekil indirme 8686

Alıntı yap