Kitap bölümü Açık Erişim

Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru

   Eren, Fatih

Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul geliştirme sürecini açıklarken başka bir düzeye odaklanmakta, bu yüzden sürece dair farklı bir anlayış üretmektedir. Bir başlangıç çalışması niteliğinde olan bu araştırma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin Türkiye açısından çalışan ve çalışmayan kısımlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu göstermiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, Türkiye gayrimenkul piyasasında yürütülen gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata geçiriliş şeklini, yürütülüş tarzını ve süreç dinamiklerini açıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden Türkiye gayrimenkul sektörünün yasal/kurumsal/endüstriyel yapısına ve işleyiş gerçekliğine uyan, evrensel ve mahalli düzeyde süreci her boyutuyla ele alan özgün modellerin üretilmesine ihtiyaç vardır.

Dosyalar (2.1 MB)
Dosya adı Boyutu
Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru.pdf
md5:bd542807f7a85aa7f03be55a45cc0808
2.1 MB İndir
54
25
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 2525
Veri hacmi 51.7 MB51.7 MB
Tekil görüntülenme 4646
Tekil indirme 2020

Alıntı yap