Kitap bölümü Açık Erişim

Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri

Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252306</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
  <subfield code="t">İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri</subfield>
  <subfield code="z">978-605-7895-74-5</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;D&amp;uuml;nya mega projeler &amp;ccedil;ağına girmiş bulunmaktadır. Her &amp;uuml;lke ekonomisini b&amp;uuml;y&amp;uuml;tmek temel gayesiyle b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli projeler planlamakta ve hayata ge&amp;ccedil;irmektedir. K&amp;uuml;resel neoliberal ekonomi politikalarının d&amp;uuml;nyada yaygınlaşması, &amp;uuml;lkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı k&amp;ouml;r&amp;uuml;klemiş bu durum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel y&amp;ouml;netimler a&amp;ccedil;ısından cazip hale getirmiştir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). B&amp;uuml;y&amp;uuml;me ve gelişmenin lokomotifi olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;len k&amp;uuml;resel şehirler, en &amp;ccedil;ok mega proje geliştirilen yerler durumundadır. K&amp;uuml;resel şehirler, mega projeler geliştirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin &amp;ouml;n&amp;uuml;ne ge&amp;ccedil;meyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pek &amp;ccedil;ok &amp;uuml;lkede olduğu gibi T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de de &amp;ccedil;eşitli mega projeler hayata ge&amp;ccedil;irilmektedir (Baş vd., 2018). Nasıl ki T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de ger&amp;ccedil;ekleşen mega projelerin diğer &amp;uuml;lkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, diğer &amp;uuml;l-kelerde ger&amp;ccedil;ekleşen mega projelerin de T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;yi etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma, Avrasya Kıtası (Avrupa+Asya)&amp;rsquo;nda geliştirilen mega projelerin genelde T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;ye, &amp;ouml;zelde ise İstanbul&amp;rsquo;a olası etkilerini anlamayı ve keşfetmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. &amp;Ccedil;alışma kapsamında T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin doğrudan etkilediği ve etkilendiği bir kıta olan Avrasya Kıtası&amp;rsquo;nda hayata ge&amp;ccedil;irilen 10 b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli ulaşım ve altyapı projesi incelenmiş ve bu mega projelerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;ye ve İstanbul&amp;rsquo;a olası etkilerinin neler olabileceği tartışılmıştır. &amp;Ccedil;alışma uluslararası karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve iletişim altyapı projelerine odaklıdır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İstanbul</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mega</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Proje</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Uluslararası</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Küresel</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252307</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252307</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-03-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309124825.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252307/files/Uluslararası Megaprojeler ve İstanbula Olası Etkileri.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:3e9e0da131c43d23f7656cf05457fc89</subfield>
  <subfield code="s">1622525</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252307</subfield>
 </datafield>
</record>
76
32
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7676
İndirme 3232
Veri hacmi 51.9 MB51.9 MB
Tekil görüntülenme 6969
Tekil indirme 2929

Alıntı yap