Kitap bölümü Açık Erişim

Uluslararası Megaprojeler ve İstanbul'a Olası Etkileri

   Eren, Fatih

Dünya mega projeler çağına girmiş bulunmaktadır. Her ülke ekonomisini büyütmek temel gayesiyle büyük ölçekli projeler planlamakta ve hayata geçirmektedir. Küresel neoliberal ekonomi politikalarının dünyada yaygınlaşması, ülkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı körüklemiş bu durum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel yönetimler açısından cazip hale getirmiştir (Jessop, 2002; Ponzini, 2011; Boisen vd., 2011; Albrechts, 2015). Büyüme ve gelişmenin lokomotifi olarak görülen küresel şehirler, en çok mega proje geliştirilen yerler durumundadır. Küresel şehirler, mega projeler geliştirmek suretiyle ekonomik rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir (Kennedy ve Zerah, 2008; Robbins, 2015).

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli mega projeler hayata geçirilmektedir (Baş vd., 2018). Nasıl ki Türkiye’de gerçekleşen mega projelerin diğer ülkeleri etkileme potansiyeli bulunuyorsa, diğer ül-kelerde gerçekleşen mega projelerin de Türkiye’yi etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışma, Avrasya Kıtası (Avrupa+Asya)’nda geliştirilen mega projelerin genelde Türkiye’ye, özelde ise İstanbul’a olası etkilerini anlamayı ve keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin doğrudan etkilediği ve etkilendiği bir kıta olan Avrasya Kıtası’nda hayata geçirilen 10 büyük ölçekli ulaşım ve altyapı projesi incelenmiş ve bu mega projelerin Türkiye’ye ve İstanbul’a olası etkilerinin neler olabileceği tartışılmıştır. Çalışma uluslararası karayolu, demiryolu, de-nizyolu, enerji ve iletişim altyapı projelerine odaklıdır.

Dosyalar (1.6 MB)
Dosya adı Boyutu
Uluslararası Megaprojeler ve İstanbula Olası Etkileri.pdf
md5:3e9e0da131c43d23f7656cf05457fc89
1.6 MB İndir
126
162
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 126126
İndirme 162162
Veri hacmi 262.8 MB262.8 MB
Tekil görüntülenme 117117
Tekil indirme 7070

Alıntı yap