Kitap Açık Erişim

İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252300</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">Nobel Bilimsel</subfield>
  <subfield code="t">İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar</subfield>
  <subfield code="z">978-625-398-007-8</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;İzmir, mavinin t&amp;uuml;m renklerine h&amp;acirc;kim koyları ile ge&amp;ccedil;mişten g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze Ege&amp;rsquo;nin incisi olma unvanına sahip g&amp;uuml;zel bir kentimizdir. Antik &amp;Ccedil;ağ&amp;rsquo;ın en &amp;uuml;nl&amp;uuml; kentleri arasında yer alan Bergama ve Efes&amp;rsquo;in k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel zenginliğini barındıran İzmir, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde de bir sanat, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r, turizm, ticaret ve liman kenti olma &amp;ouml;zelliğini devam ettirmektedir. Yirminci y&amp;uuml;zyılın ortasında yaşanan hızlı kentleşmeden ve devamında neoliberal k&amp;uuml;reselleşme s&amp;uuml;recinin benimsendiği 1980 sonrası d&amp;ouml;nemden İzmir de payına d&amp;uuml;şeni almıştır. Kent bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te, barınma, &amp;ccedil;evresel kirlilik, yoksulluk, ulaşım, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel ve doğal &amp;ccedil;evrenin tahribatı gibi bir&amp;ccedil;ok sorunla baş etmek durumunda kalmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu doğrultuda, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;nc&amp;uuml; b&amp;uuml;y&amp;uuml;k kenti olan İzmir&amp;rsquo;i Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;&amp;rsquo;n&amp;uuml;n 2018-2019 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı G&amp;uuml;z d&amp;ouml;neminde Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 dersi kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;tik. Bu kapsamda &amp;ouml;ğrencilerimizden, İzmir&amp;rsquo;de kente ve planlamaya dair sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara y&amp;ouml;nelik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;uuml;retmelerini bekledik. Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, İzmir&amp;rsquo;in tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde kapsamlı bir şekilde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri literat&amp;uuml;r ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rmeyi başardılar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elinizdeki bu kitapta İzmir&amp;rsquo;de ulaşım politikaları, ikinci konut alanları, kentsel d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m uygulamaları, sanayi alanları yer se&amp;ccedil;imi, su kaynaklarının kirliliği, atık y&amp;ouml;netimi, kırsal n&amp;uuml;fus kaybı, y&amp;ouml;resel &amp;uuml;r&amp;uuml;nlerin s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilirliği, kent ve kıyı ilişkisi gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara y&amp;ouml;nelik sorunlar ele alınmaktadır. İzmir&amp;rsquo;in kentsel sorunlarının &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerileri ile beraber tartışıldığı kitapta &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitabımızın İzmirlilere ve İzmir ile ilgili &amp;ccedil;alışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanması s&amp;uuml;recinde bizlere desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten minnet ve teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6311-9151</subfield>
  <subfield code="a">Alkan Meşhur, H. Filiz</subfield>
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8818-4550</subfield>
  <subfield code="a">Öncel, Hale</subfield>
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252301/files/İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:613f0842011c2b8f28c3b7a0800d70b4</subfield>
  <subfield code="s">77397096</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İzmir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kentleşme</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252301</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252301</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-20</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309123154.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252301</subfield>
 </datafield>
</record>
92
57
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 5757
Veri hacmi 4.4 GB4.4 GB
Tekil görüntülenme 7777
Tekil indirme 4545

Alıntı yap