Kitap Açık Erişim

İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:creator>Alkan Meşhur, H. Filiz</dc:creator>
 <dc:creator>Öncel, Hale</dc:creator>
 <dc:date>2022-12-20</dc:date>
 <dc:description>İzmir, mavinin tüm renklerine hâkim koyları ile geçmişten günümüze Ege’nin incisi olma unvanına sahip güzel bir kentimizdir. Antik Çağ’ın en ünlü kentleri arasında yer alan Bergama ve Efes’in kültürel zenginliğini barındıran İzmir, günümüzde de bir sanat, kültür, turizm, ticaret ve liman kenti olma özelliğini devam ettirmektedir. Yirminci yüzyılın ortasında yaşanan hızlı kentleşmeden ve devamında neoliberal küreselleşme sürecinin benimsendiği 1980 sonrası dönemden İzmir de payına düşeni almıştır. Kent bu süreçte, barınma, çevresel kirlilik, yoksulluk, ulaşım, kültürel ve doğal çevrenin tahribatı gibi birçok sorunla baş etmek durumunda kalmıştır.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’i Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Planlama Stüdyosu 7 dersi kapsamında çalışma alanı olarak seçtik. Bu kapsamda öğrencilerimizden, İzmir’de kente ve planlamaya dair sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara yönelik çözüm üretmelerini bekledik. Bu süreçte öğrencilerimiz, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında seçtikleri sorun özelinde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdikleri literatür ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap bölümüne dönüştürmeyi başardılar.

Elinizdeki bu kitapta İzmir’de ulaşım politikaları, ikinci konut alanları, kentsel dönüşüm uygulamaları, sanayi alanları yer seçimi, su kaynaklarının kirliliği, atık yönetimi, kırsal nüfus kaybı, yöresel ürünlerin sürdürülebilirliği, kent ve kıyı ilişkisi gibi şehir ve bölge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara yönelik sorunlar ele alınmaktadır. İzmir’in kentsel sorunlarının çözüm önerileri ile beraber tartışıldığı kitapta özgün ve ilgi çekici araştırma makaleleri yer almaktadır.

Kitabımızın İzmirlilere ve İzmir ile ilgili çalışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanması sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara en içten minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler Grubu</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252301</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252301</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Nobel Bilimsel</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>İzmir</dc:subject>
 <dc:subject>Şehir</dc:subject>
 <dc:subject>Bölge</dc:subject>
 <dc:subject>Planlama</dc:subject>
 <dc:subject>Kent</dc:subject>
 <dc:subject>Kentleşme</dc:subject>
 <dc:title>İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
92
57
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9292
İndirme 5757
Veri hacmi 4.4 GB4.4 GB
Tekil görüntülenme 7777
Tekil indirme 4545

Alıntı yap