Kitap Açık Erişim

ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252299</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252299</subfield>
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Erdem, Rahmi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Alkan Meşhur, H. Filiz</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6311-9151</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Öncel, Hale</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8818-4550</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;T&amp;uuml;rkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı bir kentleşme s&amp;uuml;reci i&amp;ccedil;ine giren Ankara&amp;rsquo;da &amp;ccedil;eşitli imar ve şehircilik uygulamaları hayata ge&amp;ccedil;irilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan Ankara &amp;ccedil;ağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin kentleşme ser&amp;uuml;veninde lider bir şehir olarak &amp;uuml;lkemizin diğer kentleri i&amp;ccedil;in bir model teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, başkent Ankara Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;, 2017-2018 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı, Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 8 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. &amp;Ouml;ğrencilerimizden ge&amp;ccedil;mişten g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze var olan ve hızlı kentleşme s&amp;uuml;reci ile evrilen Ankara&amp;rsquo;daki kentsel sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara y&amp;ouml;nelik stratejik plan, proje ve politikalar &amp;uuml;retmeleri beklenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz Ankara&amp;rsquo;nın tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine inceleme fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda &amp;ccedil;alışmalarının devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri kapsamlı saha ve literat&amp;uuml;r araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta Ankara&amp;rsquo;nın ulaşım politikaları, konut alanları, kamusal alanları, &amp;ccedil;&amp;ouml;k&amp;uuml;nt&amp;uuml; b&amp;ouml;lgeleri, kırsal alanları, yeşil alanları ve alışveriş merkezleri gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplinin ilgi alanına giren konulara ilişkin sorunların ele alındığı, stratejik &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m &amp;ouml;nerilerinin geliştirildiği, &amp;ouml;ğrencilerimiz ve proje y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;c&amp;uuml;leri tarafından hazırlanan &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici b&amp;ouml;l&amp;uuml;mler yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ankara ile ilgili &amp;ccedil;alışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara faydalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, herkesi Ankara&amp;rsquo;daki kentleşme dinamikleri ve sorunları &amp;uuml;zerine yeniden d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&amp;ccedil;eriğinin oluşması s&amp;uuml;recinde &amp;ouml;ğrencilerimize desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252299</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">116624763</subfield>
  <subfield code="z">md5:7f367896bd59ad1bfdbaa4e77beb02c0</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252299/files/Ankara Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-04-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252298</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="z">978-625-439-228-3</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
  <subfield code="t">ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309125413.0</controlfield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sorun</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çözüm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Stratejik</subfield>
 </datafield>
</record>
111
85
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 111111
İndirme 8585
Veri hacmi 9.9 GB9.9 GB
Tekil görüntülenme 9292
Tekil indirme 6161

Alıntı yap