Kitap Açık Erişim

ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Öncel, Hale


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:creator>Erdem, Rahmi</dc:creator>
 <dc:creator>Alkan Meşhur, H. Filiz</dc:creator>
 <dc:creator>Öncel, Hale</dc:creator>
 <dc:date>2021-04-10</dc:date>
 <dc:description>Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı bir kentleşme süreci içine giren Ankara’da çeşitli imar ve şehircilik uygulamaları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan Ankara çağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle Türkiye’nin kentleşme serüveninde lider bir şehir olarak ülkemizin diğer kentleri için bir model teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, başkent Ankara Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Planlama Stüdyosu 7 ve Planlama Stüdyosu 8 dersleri kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizden geçmişten günümüze var olan ve hızlı kentleşme süreci ile evrilen Ankara’daki kentsel sorunları tespit etmeleri ve bu sorunlara yönelik stratejik plan, proje ve politikalar üretmeleri beklenmiştir.

Bu süreçte öğrencilerimiz Ankara’nın tarihi, kültürel, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorunları ortaya koyarak derinlemesine inceleme fırsatı bulmuşlardır. Bu bağlamda çalışmalarının devamında seçtikleri sorun özelinde gerçekleştirdikleri kapsamlı saha ve literatür araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir kitap bölümüne dönüştürme becerisi kazanmışlardır.

Kitapta Ankara’nın ulaşım politikaları, konut alanları, kamusal alanları, çöküntü bölgeleri, kırsal alanları, yeşil alanları ve alışveriş merkezleri gibi şehir ve bölge planlama disiplinin ilgi alanına giren konulara ilişkin sorunların ele alındığı, stratejik çözüm önerilerinin geliştirildiği, öğrencilerimiz ve proje yürütücüleri tarafından hazırlanan özgün ve ilgi çekici bölümler yer almaktadır.

Ankara ile ilgili çalışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara faydalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitap, herkesi Ankara’daki kentleşme dinamikleri ve sorunları üzerine yeniden düşünmeye davet etmektedir. Kitap içeriğinin oluşması sürecinde öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler Grubu</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252299</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252299</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Nobel Akademik Yayıncılık</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>Ankara</dc:subject>
 <dc:subject>Şehir</dc:subject>
 <dc:subject>Bölge</dc:subject>
 <dc:subject>Planlama</dc:subject>
 <dc:subject>Kent</dc:subject>
 <dc:subject>Sorun</dc:subject>
 <dc:subject>Çözüm</dc:subject>
 <dc:subject>Stratejik</dc:subject>
 <dc:title>ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik Çözümler</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
120
95
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 9595
Veri hacmi 11.1 GB11.1 GB
Tekil görüntülenme 9999
Tekil indirme 6666

Alıntı yap