Kitap Açık Erişim

İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H.Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Korkmaz, Cansu


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252296</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="b">Nobel Akademik Yayıncılık</subfield>
  <subfield code="t">İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri</subfield>
  <subfield code="z">978-605-7895-74-5</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&amp;Uuml;lkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel a&amp;ccedil;ıdan en &amp;ouml;nemli şehri olan ve bu bağlamda b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli pek &amp;ccedil;ok kentsel projeye ev sahipliği yapan İstanbul, Sel&amp;ccedil;uk &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık Fak&amp;uuml;ltesi (yeni adıyla Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi) Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;-l&amp;uuml;m&amp;uuml;, 2015-2016 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı, Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 8 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. Bu doğrul-tuda &amp;ouml;ğrencilerimizden, İstanbul&amp;rsquo;da hayata ge&amp;ccedil;irilen veya ge&amp;ccedil;irilmesi planla-nan b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kentsel projeleri detaylı olarak incelemeleri ve bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lere ilişkin alternatif planlama &amp;ouml;nerileri getirmeleri istenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, İstanbul&amp;rsquo;da b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kentsel projeleri ve planlama s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini derinlemesine inceleme fırsatı bulmuş, ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri kapsamlı saha ve literat&amp;uuml;r araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta, İstanbul&amp;rsquo;da hayata ge&amp;ccedil;irilen veya ge&amp;ccedil;irilmesi planlanan Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama disiplininin ilgi alanına giren Bio-İstanbul, Zorlu Center, Yavuz Sultan Selim K&amp;ouml;pr&amp;uuml;s&amp;uuml;, İstanbul Yeni Havalimanı ve &amp;ccedil;eşitli kentsel d&amp;ouml;-n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m projelerine dair &amp;ouml;ğrencilerimiz ve proje y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;c&amp;uuml;leri tarafından kaleme alınmış &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;İstanbul ile ilgili &amp;ccedil;alışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara fay-dalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, herkesi İstanbul&amp;rsquo;daki kentsel projeler &amp;uuml;zerine yeniden d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&amp;ccedil;eriğinin oluşması s&amp;uuml;re-cinde &amp;ouml;ğrencilerimize desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6311-9151</subfield>
  <subfield code="a">Alkan Meşhur, H.Filiz</subfield>
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9593-3548</subfield>
  <subfield code="a">Ertuğay, Kıvanç</subfield>
  <subfield code="u">Akdeniz Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4570-1751</subfield>
  <subfield code="a">Korkmaz, Cansu</subfield>
  <subfield code="u">Konya Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252297/files/İstanbulda Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:3e609747d32d8ff6b2fff90072ee3dc6</subfield>
  <subfield code="s">13207410</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İstanbul</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mega</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Proje</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bölge</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Akıllı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kent</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Belediye</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252297</controlfield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252297</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-03-09</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20230309130858.0</controlfield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252297</subfield>
 </datafield>
</record>
59
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5959
İndirme 2020
Veri hacmi 264.1 MB264.1 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 1919

Alıntı yap