Kitap Açık Erişim

İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H.Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Korkmaz, Cansu


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252296", 
 "conceptrecid": "252296", 
 "created": "2023-03-09T11:50:09.656895+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252297", 
 "files": [
  {
   "bucket": "1ca66f30-3d71-4ec5-a659-8a1443fd2293", 
   "checksum": "md5:3e609747d32d8ff6b2fff90072ee3dc6", 
   "key": "\u0130stanbulda B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/1ca66f30-3d71-4ec5-a659-8a1443fd2293/%C4%B0stanbulda%20B%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%96l%C3%A7ekli%20Kentsel%20Projeler%20ve%20Planlama%20S%C3%BCre%C3%A7leri.pdf"
   }, 
   "size": 13207410, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252297, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252297.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/1ca66f30-3d71-4ec5-a659-8a1443fd2293", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252296.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252296", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252297", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252297", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252297", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252297"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Alkan Me\u015fhur, H.Filiz", 
    "orcid": "0000-0002-6311-9151"
   }, 
   {
    "affiliation": "Akdeniz \u00dcniversitesi", 
    "name": "Ertu\u011fay, K\u0131van\u00e7", 
    "orcid": "0000-0001-9593-3548"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Korkmaz, Cansu", 
    "orcid": "0000-0003-4570-1751"
   }
  ], 
  "description": "<p>&Uuml;lkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-k&uuml;lt&uuml;rel a&ccedil;\u0131dan en &ouml;nemli \u015fehri olan ve bu ba\u011flamda b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli pek &ccedil;ok kentsel projeye ev sahipli\u011fi yapan \u0130stanbul, Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k Fak&uuml;ltesi (yeni ad\u0131yla Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi) \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;-l&uuml;m&uuml;, 2015-2016 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131, Planlama St&uuml;dyosu 7 ve Planlama St&uuml;dyosu 8 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. Bu do\u011frul-tuda &ouml;\u011frencilerimizden, \u0130stanbul&rsquo;da hayata ge&ccedil;irilen veya ge&ccedil;irilmesi planla-nan b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli kentsel projeleri detayl\u0131 olarak incelemeleri ve bu s&uuml;re&ccedil;lere ili\u015fkin alternatif planlama &ouml;nerileri getirmeleri istenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, \u0130stanbul&rsquo;da b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli kentsel projeleri ve planlama s&uuml;re&ccedil;lerini derinlemesine inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015f, ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri kapsaml\u0131 saha ve literat&uuml;r ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir makaleye d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta, \u0130stanbul&rsquo;da hayata ge&ccedil;irilen veya ge&ccedil;irilmesi planlanan \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren Bio-\u0130stanbul, Zorlu Center, Yavuz Sultan Selim K&ouml;pr&uuml;s&uuml;, \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131 ve &ccedil;e\u015fitli kentsel d&ouml;-n&uuml;\u015f&uuml;m projelerine dair &ouml;\u011frencilerimiz ve proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;leri taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nm\u0131\u015f &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>\u0130stanbul ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131, karar verici ve uygulay\u0131c\u0131lara fay-dal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, herkesi \u0130stanbul&rsquo;daki kentsel projeler &uuml;zerine yeniden d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&ccedil;eri\u011finin olu\u015fmas\u0131 s&uuml;re-cinde &ouml;\u011frencilerimize desteklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252297", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-605-7895-74-5", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k"
  }, 
  "keywords": [
   "\u0130stanbul", 
   "Mega", 
   "Proje", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Ak\u0131ll\u0131", 
   "Planlama", 
   "Kent", 
   "Belediye"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri"
  }, 
  "publication_date": "2019-03-09", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252296", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252297"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252296"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "title": "Kitap", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "\u0130stanbul'da B\u00fcy\u00fck \u00d6l\u00e7ekli Kentsel Projeler ve Planlama S\u00fcre\u00e7leri"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 20.0, 
  "unique_downloads": 19.0, 
  "unique_views": 54.0, 
  "version_downloads": 20.0, 
  "version_unique_downloads": 19.0, 
  "version_unique_views": 54.0, 
  "version_views": 59.0, 
  "version_volume": 264148200.0, 
  "views": 59.0, 
  "volume": 264148200.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T13:08:58.369064+00:00"
}
59
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5959
İndirme 2020
Veri hacmi 264.1 MB264.1 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 1919

Alıntı yap