Kitap Açık Erişim

İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H.Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Korkmaz, Cansu


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252297</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alkan Meşhur, H.Filiz</creatorName>
   <givenName>H.Filiz</givenName>
   <familyName>Alkan Meşhur</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6311-9151</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ertuğay, Kıvanç</creatorName>
   <givenName>Kıvanç</givenName>
   <familyName>Ertuğay</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9593-3548</nameIdentifier>
   <affiliation>Akdeniz Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Korkmaz, Cansu</creatorName>
   <givenName>Cansu</givenName>
   <familyName>Korkmaz</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4570-1751</nameIdentifier>
   <affiliation>Konya Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İstanbul'Da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler Ve Planlama Süreçleri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İstanbul</subject>
  <subject>Mega</subject>
  <subject>Proje</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Akıllı</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Kent</subject>
  <subject>Belediye</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-03-09</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252297</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252296</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&amp;Uuml;lkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel a&amp;ccedil;ıdan en &amp;ouml;nemli şehri olan ve bu bağlamda b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli pek &amp;ccedil;ok kentsel projeye ev sahipliği yapan İstanbul, Sel&amp;ccedil;uk &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık Fak&amp;uuml;ltesi (yeni adıyla Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi) Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;-l&amp;uuml;m&amp;uuml;, 2015-2016 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı, Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 ve Planlama St&amp;uuml;dyosu 8 dersleri kapsamında &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ilmiştir. Bu doğrul-tuda &amp;ouml;ğrencilerimizden, İstanbul&amp;rsquo;da hayata ge&amp;ccedil;irilen veya ge&amp;ccedil;irilmesi planla-nan b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kentsel projeleri detaylı olarak incelemeleri ve bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lere ilişkin alternatif planlama &amp;ouml;nerileri getirmeleri istenmiştir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, İstanbul&amp;rsquo;da b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kentsel projeleri ve planlama s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini derinlemesine inceleme fırsatı bulmuş, ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri kapsamlı saha ve literat&amp;uuml;r araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rme becerisi kazanmışlardır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kitapta, İstanbul&amp;rsquo;da hayata ge&amp;ccedil;irilen veya ge&amp;ccedil;irilmesi planlanan Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama disiplininin ilgi alanına giren Bio-İstanbul, Zorlu Center, Yavuz Sultan Selim K&amp;ouml;pr&amp;uuml;s&amp;uuml;, İstanbul Yeni Havalimanı ve &amp;ccedil;eşitli kentsel d&amp;ouml;-n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m projelerine dair &amp;ouml;ğrencilerimiz ve proje y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;c&amp;uuml;leri tarafından kaleme alınmış &amp;ouml;zg&amp;uuml;n ve ilgi &amp;ccedil;ekici araştırma makaleleri yer almaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;İstanbul ile ilgili &amp;ccedil;alışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara fay-dalı olmasını &amp;uuml;mit ettiğimiz bu kitap, herkesi İstanbul&amp;rsquo;daki kentsel projeler &amp;uuml;zerine yeniden d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nmeye davet etmektedir. Kitap i&amp;ccedil;eriğinin oluşması s&amp;uuml;re-cinde &amp;ouml;ğrencilerimize desteklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten teşekk&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
59
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5959
İndirme 2020
Veri hacmi 264.1 MB264.1 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 1919

Alıntı yap