Kitap Açık Erişim

İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri

Eren, Fatih; Alkan Meşhur, H.Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Korkmaz, Cansu


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Eren, Fatih</dc:creator>
 <dc:creator>Alkan Meşhur, H.Filiz</dc:creator>
 <dc:creator>Ertuğay, Kıvanç</dc:creator>
 <dc:creator>Korkmaz, Cansu</dc:creator>
 <dc:date>2019-03-09</dc:date>
 <dc:description>Ülkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehri olan ve bu bağlamda büyük ölçekli pek çok kentsel projeye ev sahipliği yapan İstanbul, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (yeni adıyla Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi) Şehir ve Bölge Planlama Bö-lümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı, Planlama Stüdyosu 7 ve Planlama Stüdyosu 8 dersleri kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu doğrul-tuda öğrencilerimizden, İstanbul’da hayata geçirilen veya geçirilmesi planla-nan büyük ölçekli kentsel projeleri detaylı olarak incelemeleri ve bu süreçlere ilişkin alternatif planlama önerileri getirmeleri istenmiştir.

Bu süreçte öğrencilerimiz, İstanbul’da büyük ölçekli kentsel projeleri ve planlama süreçlerini derinlemesine inceleme fırsatı bulmuş, gerçekleştirdikleri kapsamlı saha ve literatür araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış bir makaleye dönüştürme becerisi kazanmışlardır.

Kitapta, İstanbul’da hayata geçirilen veya geçirilmesi planlanan Şehir ve Bölge Planlama disiplininin ilgi alanına giren Bio-İstanbul, Zorlu Center, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı ve çeşitli kentsel dö-nüşüm projelerine dair öğrencilerimiz ve proje yürütücüleri tarafından kaleme alınmış özgün ve ilgi çekici araştırma makaleleri yer almaktadır.

İstanbul ile ilgili çalışan araştırmacı, karar verici ve uygulayıcılara fay-dalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitap, herkesi İstanbul’daki kentsel projeler üzerine yeniden düşünmeye davet etmektedir. Kitap içeriğinin oluşması süre-cinde öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler Grubu</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252297</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252297</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Nobel Akademik Yayıncılık</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>İstanbul</dc:subject>
 <dc:subject>Mega</dc:subject>
 <dc:subject>Proje</dc:subject>
 <dc:subject>Şehir</dc:subject>
 <dc:subject>Bölge</dc:subject>
 <dc:subject>Akıllı</dc:subject>
 <dc:subject>Planlama</dc:subject>
 <dc:subject>Kent</dc:subject>
 <dc:subject>Belediye</dc:subject>
 <dc:title>İstanbul'da Büyük Ölçekli Kentsel Projeler ve Planlama Süreçleri</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
59
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5959
İndirme 2020
Veri hacmi 264.1 MB264.1 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 1919

Alıntı yap