Kitap Açık Erişim

İsmâilîlik ve Neoplatonizm: Ebû Ya'kûb es-Sicistânî Örneği

Sansarkan, Yusuf


BibTeX

@book{sansarkan_yusuf_2023_252221,
 author    = {Sansarkan, Yusuf},
 title    = {{İsmâilîlik ve Neoplatonizm: Ebû Ya'kûb es- 
          Sicistânî Örneği}},
 publisher  = {Aperta},
 year     = 2023,
 month    = jan,
}
34
26
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 34
İndirme 26
Veri hacmi 104.8 MB
Tekil görüntülenme 31
Tekil indirme 24

Alıntı yap