Konferans bildirisi Açık Erişim

Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği

Kubat, Gülçin


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252059</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İTÜ</subfield>
  <subfield code="a">Kubat, Gülçin</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9009-8758</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252058</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="p">4</subfield>
  <subfield code="c">İstanbul</subfield>
  <subfield code="d">14-15 Eylül 2021</subfield>
  <subfield code="a">Tarık Akan Toplantıları III - Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Dil ve Anlam Uluslarası Çevrimiçi Sempozyumu</subfield>
  <subfield code="n">1. OTURUM</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252059/files/Referans Hizmetlerinde Dil ve Anlam-Türkiye.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:2581cf205790435c131e80b31c782cf2</subfield>
  <subfield code="s">802963</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221118063512.0</controlfield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Akademik Kütüphane, Referans Hizmetleri, Akademik Kütüphane Terminolojisi, Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252059</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;K&amp;uuml;t&amp;uuml;phane hizmetlerinin değerlendirilmesi 1970&amp;#39;lere kadar b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de koleksiyon &amp;uuml;zerinde yoğunlaşırken bu tarihten sonra referans hizmetlerinin değerlendirilmesi &amp;ouml;nem kazanmıştır. 1876&amp;#39;da Samuel S. Green1 Referans Hizmetini; &amp;ldquo;bir k&amp;uuml;t&amp;uuml;phaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hi&amp;ccedil;bir şey bilmediği s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerdir.&amp;rdquo; şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart &amp;amp; Yu, 2017, s. 269) Bu anlayışlı g&amp;ouml;zlem her referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecisinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi i&amp;ccedil;in bug&amp;uuml;n de ge&amp;ccedil;erliliğini korumaya devam ederken Green&amp;rsquo;in dokunaklı ifadesi hala bir hatırlatma olarak karşımızda duruyor. Referans hizmetlerinin tarihsel gelişimi a&amp;ccedil;ısından &amp;ouml;zellikle 19. ve 20.yy&amp;rsquo;ın başları bu hizmetteki modellemeler &amp;uuml;zerinde ciddi tartışmaların y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; d&amp;ouml;nemlerdir. Son d&amp;ouml;nemde &amp;ouml;zellikle akademik k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilikte yaşanan gelişmeler k&amp;uuml;t&amp;uuml;phane hizmetlerinde &amp;ouml;nemli d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mlere sebep oluyor olsa da referans hizmetleri halen hayati &amp;ouml;nemini korumaktadır. Bug&amp;uuml;n referans hizmeti ve bu hizmetlerde kullanılan dil değişen neslin ve zamanın ihtiya&amp;ccedil;ları dahilinde artık geleneksel y&amp;ouml;ntemlerden olduk&amp;ccedil;a farklı faaliyet modlarında ve farklı adlandırmalarla y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lmektedir.&amp;Ouml;rneğin g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z gen&amp;ccedil; kuşağını oluşturan Y ve Z kuşakları &amp;ouml;ncelikli olarak elektronik ortamlarda sunulan &amp;lsquo;sanal&amp;rsquo; referans hizmetlerine y&amp;ouml;nelmektedir. Dubnjakovic&amp;rsquo;e g&amp;ouml;re Akademik k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerde kullanımı artan elektronik kaynaklar referans sorularının sayısında azalma yerine artışa neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilerinin &amp;uuml;st d&amp;uuml;zeyde donanımlı olmalarını zorunlu kılmaktadır. Konu uzmanlığı, yardım masası(helpdesk)ya da araştırma/bilgi masası(information/research desk) g&amp;ouml;m&amp;uuml;l&amp;uuml; k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilik, y&amp;uuml;z y&amp;uuml;ze derinlemesine araştırma istişareleri ve kaynaklara dayalı yetkinlikler bu donanım ve yeni adlandırmalara birer &amp;ouml;rnektir.(O&amp;#39;Neill &amp;amp; Guilfoyle, 2015; akt. Lenkart &amp;amp; Yu, 2017; Jameson, Natal &amp;amp; Napp, 2019) Bu &amp;ccedil;alışma, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki devlet ve vakıf &amp;uuml;niversite(akademik) k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinin referans hizmetlerinde kullanılan g&amp;uuml;ncel dil ve anlamın tespiti &amp;uuml;zerine yoğunlaşmaktadır. Bu sayede T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de &amp;uuml;niversite k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinde sunulan referans hizmetlerinin k&amp;uuml;resel g&amp;uuml;ncel trendlere uygunluğu, referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilerinin hizmet algıları, bunun i&amp;ccedil;in başvurdukları dil ve anlam(terminolojik, kavramsal) ile konu hakkındaki mevcut kavramsal-terminolojik yaklaşımlar ortaya konmaya &amp;ccedil;alışılacaktır.&amp;Ccedil;alışmanın ikincil amacı; referans hizmetinin k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerde başlı başına ayrı bir birim olarak olarak varlığını ortaya koymaktır. Buna g&amp;ouml;re web siteleri ve k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinde; Yaygın olarak(20 kurumda) akademik referans hizmetine karşılık gelen &amp;lsquo;Danışma&amp;rsquo; başlığıyla ayrı bir referans hizmetinin varlığı s&amp;ouml;z konusudur. Buna karşılık 24 kurumda bağımsız ayrı bir b&amp;ouml;l&amp;uuml;m olarak referans veya danışma hizmeti bulunmamaktadır. &amp;lsquo;Referans Hizmeti&amp;rsquo; 9 kurumda Danışma başlığı ile, 3 kurumda Danışma/ Referans şeklinde birlikte, 4 kurumda Danışma ve Eğitim, 2 kurumda Kullanıcı Eğitimi, 4 kurumda Okuyucu Hizmetleri altında Danışma hizmeti, 3 kurumda Okuyucu Hizmetleri altında Elektronik Kaynaklar Birimi, 2 kurumda Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi başlıklarıyla igili hizmet ifade edilmektedir. 2 kurumda sadece ILL ve &amp;Ouml;d&amp;uuml;n&amp;ccedil; Verme hizmetleri yer almaktadır. Bu kurumlar yeni kurulan &amp;uuml;niversitelerdir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252059</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-09-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://www.nazimhikmet.org.tr/etkinlikler/tarik-akan-toplantilari-iii/</subfield>
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
 </datafield>
</record>
84
71
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8484
İndirme 7171
Veri hacmi 57.0 MB57.0 MB
Tekil görüntülenme 7676
Tekil indirme 6969

Alıntı yap