Konferans bildirisi Açık Erişim

Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği

Kubat, Gülçin


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252059</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kubat, Gülçin</creatorName>
   <givenName>Gülçin</givenName>
   <familyName>Kubat</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9009-8758</nameIdentifier>
   <affiliation>İTÜ</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Akademik Kütüphanelerde Referans Hizmetlerinde Dil Ve Anlam; Türkiye Örneği</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Akademik Kütüphane, Referans Hizmetleri, Akademik Kütüphane Terminolojisi, Türkiye</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-09-15</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252059</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252058</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;K&amp;uuml;t&amp;uuml;phane hizmetlerinin değerlendirilmesi 1970&amp;#39;lere kadar b&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de koleksiyon &amp;uuml;zerinde yoğunlaşırken bu tarihten sonra referans hizmetlerinin değerlendirilmesi &amp;ouml;nem kazanmıştır. 1876&amp;#39;da Samuel S. Green1 Referans Hizmetini; &amp;ldquo;bir k&amp;uuml;t&amp;uuml;phaneciden sık sık bir şeyler hakkında bilgi vermesinin istendiği ve soran kişinin hakkında hi&amp;ccedil;bir şey bilmediği s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerdir.&amp;rdquo; şeklinde tanımlanmıştır(akt. Lenkart &amp;amp; Yu, 2017, s. 269) Bu anlayışlı g&amp;ouml;zlem her referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecisinin hizmetleri uyarlaması ve iyileştirmesi i&amp;ccedil;in bug&amp;uuml;n de ge&amp;ccedil;erliliğini korumaya devam ederken Green&amp;rsquo;in dokunaklı ifadesi hala bir hatırlatma olarak karşımızda duruyor. Referans hizmetlerinin tarihsel gelişimi a&amp;ccedil;ısından &amp;ouml;zellikle 19. ve 20.yy&amp;rsquo;ın başları bu hizmetteki modellemeler &amp;uuml;zerinde ciddi tartışmaların y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; d&amp;ouml;nemlerdir. Son d&amp;ouml;nemde &amp;ouml;zellikle akademik k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilikte yaşanan gelişmeler k&amp;uuml;t&amp;uuml;phane hizmetlerinde &amp;ouml;nemli d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;mlere sebep oluyor olsa da referans hizmetleri halen hayati &amp;ouml;nemini korumaktadır. Bug&amp;uuml;n referans hizmeti ve bu hizmetlerde kullanılan dil değişen neslin ve zamanın ihtiya&amp;ccedil;ları dahilinde artık geleneksel y&amp;ouml;ntemlerden olduk&amp;ccedil;a farklı faaliyet modlarında ve farklı adlandırmalarla y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lmektedir.&amp;Ouml;rneğin g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z gen&amp;ccedil; kuşağını oluşturan Y ve Z kuşakları &amp;ouml;ncelikli olarak elektronik ortamlarda sunulan &amp;lsquo;sanal&amp;rsquo; referans hizmetlerine y&amp;ouml;nelmektedir. Dubnjakovic&amp;rsquo;e g&amp;ouml;re Akademik k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerde kullanımı artan elektronik kaynaklar referans sorularının sayısında azalma yerine artışa neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilerinin &amp;uuml;st d&amp;uuml;zeyde donanımlı olmalarını zorunlu kılmaktadır. Konu uzmanlığı, yardım masası(helpdesk)ya da araştırma/bilgi masası(information/research desk) g&amp;ouml;m&amp;uuml;l&amp;uuml; k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilik, y&amp;uuml;z y&amp;uuml;ze derinlemesine araştırma istişareleri ve kaynaklara dayalı yetkinlikler bu donanım ve yeni adlandırmalara birer &amp;ouml;rnektir.(O&amp;#39;Neill &amp;amp; Guilfoyle, 2015; akt. Lenkart &amp;amp; Yu, 2017; Jameson, Natal &amp;amp; Napp, 2019) Bu &amp;ccedil;alışma, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki devlet ve vakıf &amp;uuml;niversite(akademik) k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinin referans hizmetlerinde kullanılan g&amp;uuml;ncel dil ve anlamın tespiti &amp;uuml;zerine yoğunlaşmaktadır. Bu sayede T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de &amp;uuml;niversite k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinde sunulan referans hizmetlerinin k&amp;uuml;resel g&amp;uuml;ncel trendlere uygunluğu, referans k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanecilerinin hizmet algıları, bunun i&amp;ccedil;in başvurdukları dil ve anlam(terminolojik, kavramsal) ile konu hakkındaki mevcut kavramsal-terminolojik yaklaşımlar ortaya konmaya &amp;ccedil;alışılacaktır.&amp;Ccedil;alışmanın ikincil amacı; referans hizmetinin k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerde başlı başına ayrı bir birim olarak olarak varlığını ortaya koymaktır. Buna g&amp;ouml;re web siteleri ve k&amp;uuml;t&amp;uuml;phanelerinde; Yaygın olarak(20 kurumda) akademik referans hizmetine karşılık gelen &amp;lsquo;Danışma&amp;rsquo; başlığıyla ayrı bir referans hizmetinin varlığı s&amp;ouml;z konusudur. Buna karşılık 24 kurumda bağımsız ayrı bir b&amp;ouml;l&amp;uuml;m olarak referans veya danışma hizmeti bulunmamaktadır. &amp;lsquo;Referans Hizmeti&amp;rsquo; 9 kurumda Danışma başlığı ile, 3 kurumda Danışma/ Referans şeklinde birlikte, 4 kurumda Danışma ve Eğitim, 2 kurumda Kullanıcı Eğitimi, 4 kurumda Okuyucu Hizmetleri altında Danışma hizmeti, 3 kurumda Okuyucu Hizmetleri altında Elektronik Kaynaklar Birimi, 2 kurumda Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi başlıklarıyla igili hizmet ifade edilmektedir. 2 kurumda sadece ILL ve &amp;Ouml;d&amp;uuml;n&amp;ccedil; Verme hizmetleri yer almaktadır. Bu kurumlar yeni kurulan &amp;uuml;niversitelerdir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
153
90
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 153153
İndirme 9090
Veri hacmi 72.3 MB72.3 MB
Tekil görüntülenme 131131
Tekil indirme 8686

Alıntı yap