Dergi makalesi Açık Erişim

Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği

Kumek, İbrahim


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">90-127</subfield>
  <subfield code="p">Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">10</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252055</controlfield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-01-31</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252055</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2096-159X</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Kumek, İbrahim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;G&amp;uuml;neydoğu Asya&amp;rsquo;nın en uzun s&amp;uuml;reli silahlı &amp;ccedil;atışmalarından biri olan Filipinler-Moro &amp;ccedil;atışmasında 1970&amp;rsquo;lerin ortalarında başlayan m&amp;uuml;zakere s&amp;uuml;reci, 2014&amp;rsquo;te kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasıyla nihayete ermiştir. Bu &amp;ccedil;alışmada, Olgunluk Teorisinin sunduğu zeminden hareketle, barış m&amp;uuml;zakereleri s&amp;uuml;recinde nihai anlaşmaya nasıl varıldığı sorusu araştırılmaktadır. M&amp;uuml;zakerelerin ne zaman ve hangi koşullarda başlatılabileceğine dair geliştirilen Olgunluk Teorisine &amp;lsquo;karşılıklı talep dengesi&amp;rsquo; kavramsallaştırması ile katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Buna g&amp;ouml;re, bir barış anlaşması &amp;ccedil;atışan tarafların sorunun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;ne y&amp;ouml;nelik taleplerinin optimum d&amp;uuml;zeyde karşılanma derecesine vardığı noktada yapılmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada, talepler ile kimlik arasındaki ilişki ortaya &amp;ccedil;ıkarılmakta, karşılanamayan taleplerin kimliğe y&amp;ouml;nelik saldırı algısına yol a&amp;ccedil;tığı, bu nedenle &amp;ccedil;atışmaların bitirilemediği &amp;ouml;ne s&amp;uuml;r&amp;uuml;lmektedir. Teritoryal kimlik unsuru itibariyle devlet i&amp;ccedil;i bir &amp;ccedil;atışma ve anlaşmaya varılmış bir barış s&amp;uuml;reci olduğundan Filipinler-Moro &amp;ouml;rneğine odaklanılmaktadır. Barış s&amp;uuml;recinde &amp;lsquo;atalara ait topraklarda&amp;rsquo; self-determinasyon talep eden Moro kurtuluş hareketlerine karşı, Filipinler h&amp;uuml;k&amp;uuml;metlerinin &amp;uuml;lkenin toprak b&amp;uuml;t&amp;uuml;nl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ve egemenliği konusunda taviz vermez tutumunun &amp;ccedil;atışmaların devamlılığına neden olduğu; ancak bu taleplerin &amp;lsquo;genişletilmiş &amp;ouml;zerklik&amp;rsquo; &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml; ile karşılandığı durumda anlaşmanın sağlandığı tespit edilmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252054</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252055</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bangsamoro</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Filipinler-Moro Çatışması ve Barış Süreci</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Olgunluk Teorisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ontolojik Güven(siz)lik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221116152641.0</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252055/files/__at____ma Ortam__ndan Bar____ __n__as__na_ Filipinler-Moro __rne__i[</subfield>
  <subfield code="s">593488</subfield>
  <subfield code="z">md5:d6e1324459421add4d99462a00c18b52</subfield>
 </datafield>
</record>
26
7
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2626
İndirme 77
Veri hacmi 4.2 MB4.2 MB
Tekil görüntülenme 2222
Tekil indirme 66

Alıntı yap