Dergi makalesi Açık Erişim

Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği

Kumek, İbrahim


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252055</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kumek, İbrahim</creatorName>
   <givenName>İbrahim</givenName>
   <familyName>Kumek</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2096-159X</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Çatışma Ortamından Barış İnşasına: Filipinler-Moro Örneği</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Bangsamoro</subject>
  <subject>Filipinler-Moro Çatışması ve Barış Süreci</subject>
  <subject>Olgunluk Teorisi</subject>
  <subject>Ontolojik Güven(siz)lik</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-01-31</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252055</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252054</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;G&amp;uuml;neydoğu Asya&amp;rsquo;nın en uzun s&amp;uuml;reli silahlı &amp;ccedil;atışmalarından biri olan Filipinler-Moro &amp;ccedil;atışmasında 1970&amp;rsquo;lerin ortalarında başlayan m&amp;uuml;zakere s&amp;uuml;reci, 2014&amp;rsquo;te kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasıyla nihayete ermiştir. Bu &amp;ccedil;alışmada, Olgunluk Teorisinin sunduğu zeminden hareketle, barış m&amp;uuml;zakereleri s&amp;uuml;recinde nihai anlaşmaya nasıl varıldığı sorusu araştırılmaktadır. M&amp;uuml;zakerelerin ne zaman ve hangi koşullarda başlatılabileceğine dair geliştirilen Olgunluk Teorisine &amp;lsquo;karşılıklı talep dengesi&amp;rsquo; kavramsallaştırması ile katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Buna g&amp;ouml;re, bir barış anlaşması &amp;ccedil;atışan tarafların sorunun &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;ne y&amp;ouml;nelik taleplerinin optimum d&amp;uuml;zeyde karşılanma derecesine vardığı noktada yapılmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada, talepler ile kimlik arasındaki ilişki ortaya &amp;ccedil;ıkarılmakta, karşılanamayan taleplerin kimliğe y&amp;ouml;nelik saldırı algısına yol a&amp;ccedil;tığı, bu nedenle &amp;ccedil;atışmaların bitirilemediği &amp;ouml;ne s&amp;uuml;r&amp;uuml;lmektedir. Teritoryal kimlik unsuru itibariyle devlet i&amp;ccedil;i bir &amp;ccedil;atışma ve anlaşmaya varılmış bir barış s&amp;uuml;reci olduğundan Filipinler-Moro &amp;ouml;rneğine odaklanılmaktadır. Barış s&amp;uuml;recinde &amp;lsquo;atalara ait topraklarda&amp;rsquo; self-determinasyon talep eden Moro kurtuluş hareketlerine karşı, Filipinler h&amp;uuml;k&amp;uuml;metlerinin &amp;uuml;lkenin toprak b&amp;uuml;t&amp;uuml;nl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ve egemenliği konusunda taviz vermez tutumunun &amp;ccedil;atışmaların devamlılığına neden olduğu; ancak bu taleplerin &amp;lsquo;genişletilmiş &amp;ouml;zerklik&amp;rsquo; &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml; ile karşılandığı durumda anlaşmanın sağlandığı tespit edilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
26
7
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2626
İndirme 77
Veri hacmi 4.2 MB4.2 MB
Tekil görüntülenme 2222
Tekil indirme 66

Alıntı yap