Dergi makalesi Açık Erişim

Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)

Kumek, İbrahim


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">559-582</subfield>
  <subfield code="p">Ankara Üniversitesi SBF Dergisi</subfield>
  <subfield code="v">77</subfield>
  <subfield code="n">3</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">252053</controlfield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-09-27</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252053</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2096-159X</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Kumek, İbrahim</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Devletler uluslararası politikada g&amp;uuml;&amp;ccedil; arayışında oldukları gibi, aynı zamanda stat&amp;uuml; arayışındadırlar. Uluslararası &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlerde etkin roller &amp;uuml;stlenmek arzu ettikleri stat&amp;uuml;ye ulaşmalarında &amp;ouml;nemli bir pratiktir. Bu &amp;ccedil;alışmada, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin 1951-52, 1954-55, 1961 ve 2009-2010 d&amp;ouml;nemlerinde &amp;uuml;stlendiği Birleşmiş Milletler G&amp;uuml;venlik Konseyi (BMGK) ge&amp;ccedil;ici &amp;uuml;yeliklerinin temel motivasyonu sorgulanmaktadır. Uluslararası sistemin yapısı, devletin g&amp;ouml;reli g&amp;uuml;&amp;ccedil; kapasitesi, tehdit algıları ve karar vericilerin dış politika y&amp;ouml;nelimleri dikkate alınarak, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;uuml;yelik d&amp;ouml;nemlerindeki se&amp;ccedil;im kampanyalarına, oy tercihlerine ve performanslarına bakılmaktadır. İlk &amp;uuml;&amp;ccedil; d&amp;ouml;nemde &amp;lsquo;Batı kampının eşit ve saygın bir &amp;uuml;yesi&amp;rsquo; ve &amp;lsquo;iyi ve yararlı bir m&amp;uuml;ttefik&amp;rsquo; olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;lme, 2009- 2010 d&amp;ouml;neminde ise &amp;lsquo;merkez &amp;uuml;lke&amp;rsquo; ve &amp;lsquo;oyun kurucu&amp;rsquo; olma arzularının temel motivasyonu teşkil ettiği iddia edilmektedir. Her iki d&amp;ouml;nemde stat&amp;uuml; kimliğini oluşturan &amp;lsquo;muasır medeniyetler seviyesine ulaşma&amp;rsquo; hedefi s&amp;uuml;reklilik g&amp;ouml;sterirken, medeniyet tasavvurunda farklılıklar tespit edilmiştir. Konstr&amp;uuml;ktivist yaklaşım &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde konuyu tarihsel, yapısal ve sosyal bağlamı i&amp;ccedil;inde değerlendirerek T&amp;uuml;rk dış politikasının farklı d&amp;ouml;nemlerini karşılaştırması bakımından literat&amp;uuml;re katkı sağlanmaktadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.33630/ausbf.1103059</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">BM Güvenlik Konseyi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ontolojik güvenlik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Statü arayışı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türk dış politikası</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tanınma pratikleri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221116151352.0</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252053/files/10.33630-ausbf.1103059-2372638.pdf</subfield>
  <subfield code="s">1123439</subfield>
  <subfield code="z">md5:e0a5c1093b1ec822324d064d785607f0</subfield>
 </datafield>
</record>
39
22
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 39
İndirme 22
Veri hacmi 24.7 MB
Tekil görüntülenme 30
Tekil indirme 19

Alıntı yap