Dergi makalesi Açık Erişim

Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)

Kumek, İbrahim


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252053</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Kumek, İbrahim</creatorName>
   <givenName>İbrahim</givenName>
   <familyName>Kumek</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2096-159X</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Türk Dış Politikasında Statü Arayışı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği (1951-52, 1954-55, 1961, 2009-2010)</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>BM Güvenlik Konseyi</subject>
  <subject>Ontolojik güvenlik</subject>
  <subject>Statü arayışı</subject>
  <subject>Türk dış politikası</subject>
  <subject>Tanınma pratikleri</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-09-27</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252053</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.33630/ausbf.1103059</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Devletler uluslararası politikada g&amp;uuml;&amp;ccedil; arayışında oldukları gibi, aynı zamanda stat&amp;uuml; arayışındadırlar. Uluslararası &amp;ouml;rg&amp;uuml;tlerde etkin roller &amp;uuml;stlenmek arzu ettikleri stat&amp;uuml;ye ulaşmalarında &amp;ouml;nemli bir pratiktir. Bu &amp;ccedil;alışmada, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin 1951-52, 1954-55, 1961 ve 2009-2010 d&amp;ouml;nemlerinde &amp;uuml;stlendiği Birleşmiş Milletler G&amp;uuml;venlik Konseyi (BMGK) ge&amp;ccedil;ici &amp;uuml;yeliklerinin temel motivasyonu sorgulanmaktadır. Uluslararası sistemin yapısı, devletin g&amp;ouml;reli g&amp;uuml;&amp;ccedil; kapasitesi, tehdit algıları ve karar vericilerin dış politika y&amp;ouml;nelimleri dikkate alınarak, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;uuml;yelik d&amp;ouml;nemlerindeki se&amp;ccedil;im kampanyalarına, oy tercihlerine ve performanslarına bakılmaktadır. İlk &amp;uuml;&amp;ccedil; d&amp;ouml;nemde &amp;lsquo;Batı kampının eşit ve saygın bir &amp;uuml;yesi&amp;rsquo; ve &amp;lsquo;iyi ve yararlı bir m&amp;uuml;ttefik&amp;rsquo; olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;lme, 2009- 2010 d&amp;ouml;neminde ise &amp;lsquo;merkez &amp;uuml;lke&amp;rsquo; ve &amp;lsquo;oyun kurucu&amp;rsquo; olma arzularının temel motivasyonu teşkil ettiği iddia edilmektedir. Her iki d&amp;ouml;nemde stat&amp;uuml; kimliğini oluşturan &amp;lsquo;muasır medeniyetler seviyesine ulaşma&amp;rsquo; hedefi s&amp;uuml;reklilik g&amp;ouml;sterirken, medeniyet tasavvurunda farklılıklar tespit edilmiştir. Konstr&amp;uuml;ktivist yaklaşım &amp;ccedil;er&amp;ccedil;evesinde konuyu tarihsel, yapısal ve sosyal bağlamı i&amp;ccedil;inde değerlendirerek T&amp;uuml;rk dış politikasının farklı d&amp;ouml;nemlerini karşılaştırması bakımından literat&amp;uuml;re katkı sağlanmaktadır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
130
93
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 130
İndirme 93
Veri hacmi 104.5 MB
Tekil görüntülenme 114
Tekil indirme 88

Alıntı yap