Tez Açık Erişim

Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklarının Araştırılması

Küçükrecep, Aslı


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">252051</controlfield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-01-31</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) In vitro Koşullarda Haploid Bitki Elde etme Olanaklarının Araştırılması</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252051</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="4">ths</subfield>
  <subfield code="u">Mersin Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Tekdal, Dilek</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-4287-4008</subfield>
  <subfield code="u">Mersin Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Küçükrecep, Aslı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">thesis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Fasulyede doku k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; ile haplod bitki &amp;uuml;retiminin uygulanabilir protokollerinin geliştirilmesi &amp;ouml;zellikle &amp;ccedil;eşit geliştirme &amp;ccedil;alışmalarını hızlanıracaktır. Bu ama&amp;ccedil;la, bu tez kapsamında fasulyede erkek gametten haploid bitki eldesi (androgenesis) y&amp;ouml;nteminin uygulanabilirliği araştırılmış ve anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml;nde genotip, besi ortamı ve bitki b&amp;uuml;y&amp;uuml;me d&amp;uuml;zenleyicilerinin farklı konsantrasyonlarının haploid bitki rejenerasyonuna etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Bitkisel materyal olarak Akman, Bitlis-76, Bitlis-117, G&amp;ouml;ksun, G&amp;ouml;yn&amp;uuml;k, Hakkari-12, Karacaşehir, &amp;Ouml;nceler, Tunceli-1, Van-59, Barbunya ve Leklek fasulye genotipleri kullanılmıştır. Anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;ccedil;alışmalarında farklı oksin ve sitokinin i&amp;ccedil;eriğine sahip, 24 adet B5 ve 24 adet MS besi ortamı olmak &amp;uuml;zere toplamda 48 adet besi ortamı denenmiştir. K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ortamında oksin kaynağı olarak 2,4-D, sitokinin kaynağı olarak ise kinetin kullanılmış ve ilave olarak antioksidan &amp;ouml;zelliğinin etkisini araştırmak amacıyla aktif k&amp;ouml;m&amp;uuml;r ilave edilen besi ortamları da test edilmiştir. &amp;Ccedil;alışmanın tarla denemeleri Mersin &amp;Uuml;niversitesi Peyzaj Planlama Şube M&amp;uuml;d&amp;uuml;rl&amp;uuml;ğ&amp;uuml;&amp;#39;ne ait sera alanında, doku k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r&amp;uuml; &amp;ccedil;alışmaları ise Fen-Edebiyat Fak&amp;uuml;ltesi, Biyoteknoloji B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;, Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı&amp;#39;nda, 2019-2021 yılları arasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Anter k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r denemeleri &amp;ouml;ncesi her genotip i&amp;ccedil;in sitolojik ve histolojik analizler yapılarak uygun tomurcuk b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;ğ&amp;uuml; ve tek &amp;ccedil;ekirdekli mikrospor evresi tespit edilmiştir. Sera koşullarında yetişen 12 fasulye genotipine ait uygun b&amp;uuml;y&amp;uuml;kl&amp;uuml;kteki tomurcuklara, +4&amp;deg;C de 2 g&amp;uuml;n s&amp;uuml;re ile &amp;ouml;n soğuk uygulama yapılmış ve bu tomurcuklardan izole edilen anterler, oksin (2,4-D; 0, 0.5, 1, 2, 3, 4 mg L-1), sitokinin (kinetin; 0, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mg L-1) ve aktif karbonun (0, 0.5, 1 mg L-1) farklı kombinasyon ve konsantrasyonları ile modifiye edilen MS ve B5 k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ortamlarında k&amp;uuml;lt&amp;uuml;re alınmıştır. Kallus elde edilen genotipler ve besi ortamları kaydedilerek, genotiplerin androgenez yetenekleri ile besi ortamlarının se&amp;ccedil;ilen genotiplerde kallus oluşumunu teşvik etme oranları karşılaştırılmış ve kallus ind&amp;uuml;ksiyon oranı hesaplanmıştır. &amp;Ccedil;alışma sonucunda se&amp;ccedil;ilen t&amp;uuml;m genotiplerde başarı ile embriyogenik kallus elde edilmiştir. En y&amp;uuml;ksek kallus ind&amp;uuml;ksiyonu 2.5 mg L-1 Kinetin ve 0.5 mg L-1 2,4-D i&amp;ccedil;eren B5 besi ortamından elde edilmiştir. Embriyogenik kallus oluşumu bakımından genotipler arasında istatistiki olarak &amp;ouml;nemli farklılıklar saptanırken, &amp;quot;G&amp;ouml;yn&amp;uuml;k&amp;quot; &amp;ccedil;eşidinin y&amp;uuml;ksek kallus ind&amp;uuml;ksiyon oranı ile test edilen diğer genotipler arasında &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıktığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Çalışma sonucunda anterlerden gelişen embriyogenik kalluslardan sadece barbunya genotiptinden 1 adet sürgün rejenerasyonu elde edilmiş, elde edilen s&amp;uuml;rg&amp;uuml;n ve kallusların ploidi d&amp;uuml;zeyleri flow sitometri analizi ile belirlenmiştir. K&amp;uuml;lt&amp;uuml;rde gelişen &amp;ouml;rneklerde spontan katlanma olduğu belirlenmiştir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252050</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.252051</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share-Alike</subfield>
  <subfield code="u">http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">Mersin Üniversitesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Phaseolus vulgaris, anter, haploid, oksin, sitokinin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20221115135545.0</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252051/files/726462.pdf</subfield>
  <subfield code="s">7894906</subfield>
  <subfield code="z">md5:4afdc4c8563d5c9cffe3f0c4cb45654d</subfield>
 </datafield>
</record>
31
22
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3131
İndirme 2222
Veri hacmi 173.7 MB173.7 MB
Tekil görüntülenme 2727
Tekil indirme 2020

Alıntı yap