Dergi makalesi Açık Erişim

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

Muhammed ASLANER


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6667663</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-06-23</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228327</controlfield>
 <controlfield tag="005">20220623072109.0</controlfield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8612-0024</subfield>
  <subfield code="u">Turkish, English,</subfield>
  <subfield code="a">Muhammed ASLANER</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228327</subfield>
  <subfield code="p">user-intoba</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1979498</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228327/files/DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI.pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:398d20a19e3df0b39dcd198e0927039d</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Demokrat Parti, Ekonomi Politikası, Devletçilik, Liberalizm, Özel Sektör</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">İNTOBA - İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="c">67-87</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Cumhuriyet ilan edildikten sonra &amp;uuml;lkemizde farklı ekonomi politikaları uygulanmıştır. Demokrat Parti D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;nde 1950-1960 arası &amp;uuml;lkemizde ekonomi modeli olarak devlet&amp;ccedil;i ekonomiden liberal ekonomik politikalara ge&amp;ccedil;işin ger&amp;ccedil;ekleştiği bir d&amp;ouml;nemdir. Bu ge&amp;ccedil;işin ger&amp;ccedil;ekleşmesinde İkinci D&amp;uuml;nya Savaşı sonrası savaşı kazanan Batı Bloğu &amp;uuml;lkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve savaş sonrası demokratik y&amp;ouml;netimlerin &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkması ve bu durumun &amp;uuml;lkemizde &amp;ccedil;ok partili hayata ge&amp;ccedil;işi getirmesi etkili olmuştur. DP iktidarında tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; başta olmak &amp;uuml;zere &amp;ccedil;oğu alanda &amp;ouml;zel sekt&amp;ouml;r teşvik edilmiş ve dış yardım ve krediler sayesinde ise &amp;uuml;lkenin kalkındırılması ama&amp;ccedil;lanmıştır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;Ouml;zellikle iktidarının ilk yıllarında DP, ger&amp;ccedil;ekleştirdiği ilerleme sayesinde &amp;uuml;lkede refahın artmasını sağlamıştır. D&amp;ouml;nemin ortalarından itibaren ise hem dış yardım ve kredilerin azalması hem de iklim şartlarının da etkisiyle &amp;uuml;retimin d&amp;uuml;şmesiyle DP&amp;rsquo;nin ilk yıllarında g&amp;ouml;r&amp;uuml;len refah ve huzur ortamı bozulmaya başlamıştır. Birde buna deval&amp;uuml;asyonlar eklenince paranın değeri d&amp;uuml;şm&amp;uuml;ş ve halkın alım g&amp;uuml;c&amp;uuml; azalmaya başlamıştır. Bu durum karşısında Demokrat Parti &amp;ouml;zel sekt&amp;ouml;r&amp;uuml; desteklemenin yanında &amp;ouml;zellikle devlet&amp;ccedil;i politikaları da uygulamaya koymuştur.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
 </datafield>
</record>
35
40
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 35
İndirme 40
Veri hacmi 79.2 MB
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 31

Alıntı yap