Dergi makalesi Açık Erişim

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

   Muhammed ASLANER

Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde farklı ekonomi politikaları uygulanmıştır. Demokrat Parti Dönemi’nde 1950-1960 arası ülkemizde ekonomi modeli olarak devletçi ekonomiden liberal ekonomik politikalara geçişin gerçekleştiği bir dönemdir. Bu geçişin gerçekleşmesinde İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşı kazanan Batı Bloğu ülkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve savaş sonrası demokratik yönetimlerin ön plana çıkması ve bu durumun ülkemizde çok partili hayata geçişi getirmesi etkili olmuştur. DP iktidarında tarım sektörü başta olmak üzere çoğu alanda özel sektör teşvik edilmiş ve dış yardım ve krediler sayesinde ise ülkenin kalkındırılması amaçlanmıştır.

            Özellikle iktidarının ilk yıllarında DP, gerçekleştirdiği ilerleme sayesinde ülkede refahın artmasını sağlamıştır. Dönemin ortalarından itibaren ise hem dış yardım ve kredilerin azalması hem de iklim şartlarının da etkisiyle üretimin düşmesiyle DP’nin ilk yıllarında görülen refah ve huzur ortamı bozulmaya başlamıştır. Birde buna devalüasyonlar eklenince paranın değeri düşmüş ve halkın alım gücü azalmaya başlamıştır. Bu durum karşısında Demokrat Parti özel sektörü desteklemenin yanında özellikle devletçi politikaları da uygulamaya koymuştur.

Dosyalar (2.0 MB)
Dosya adı Boyutu
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI.pdf
md5:398d20a19e3df0b39dcd198e0927039d
2.0 MB İndir
35
40
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 35
İndirme 40
Veri hacmi 79.2 MB
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 31

Alıntı yap