Dergi makalesi Açık Erişim

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

Muhammed ASLANER


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.5281/zenodo.6667663", 
 "abstract": "<p>Cumhuriyet ilan edildikten sonra &uuml;lkemizde farkl\u0131 ekonomi politikalar\u0131 uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. Demokrat Parti D&ouml;nemi&rsquo;nde 1950-1960 aras\u0131 &uuml;lkemizde ekonomi modeli olarak devlet&ccedil;i ekonomiden liberal ekonomik politikalara ge&ccedil;i\u015fin ger&ccedil;ekle\u015fti\u011fi bir d&ouml;nemdir. Bu ge&ccedil;i\u015fin ger&ccedil;ekle\u015fmesinde \u0130kinci D&uuml;nya Sava\u015f\u0131 sonras\u0131 sava\u015f\u0131 kazanan Bat\u0131 Blo\u011fu &uuml;lkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve sava\u015f sonras\u0131 demokratik y&ouml;netimlerin &ouml;n plana &ccedil;\u0131kmas\u0131 ve bu durumun &uuml;lkemizde &ccedil;ok partili hayata ge&ccedil;i\u015fi getirmesi etkili olmu\u015ftur. DP iktidar\u0131nda tar\u0131m sekt&ouml;r&uuml; ba\u015fta olmak &uuml;zere &ccedil;o\u011fu alanda &ouml;zel sekt&ouml;r te\u015fvik edilmi\u015f ve d\u0131\u015f yard\u0131m ve krediler sayesinde ise &uuml;lkenin kalk\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Ouml;zellikle iktidar\u0131n\u0131n ilk y\u0131llar\u0131nda DP, ger&ccedil;ekle\u015ftirdi\u011fi ilerleme sayesinde &uuml;lkede refah\u0131n artmas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. D&ouml;nemin ortalar\u0131ndan itibaren ise hem d\u0131\u015f yard\u0131m ve kredilerin azalmas\u0131 hem de iklim \u015fartlar\u0131n\u0131n da etkisiyle &uuml;retimin d&uuml;\u015fmesiyle DP&rsquo;nin ilk y\u0131llar\u0131nda g&ouml;r&uuml;len refah ve huzur ortam\u0131 bozulmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Birde buna deval&uuml;asyonlar eklenince paran\u0131n de\u011feri d&uuml;\u015fm&uuml;\u015f ve halk\u0131n al\u0131m g&uuml;c&uuml; azalmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Bu durum kar\u015f\u0131s\u0131nda Demokrat Parti &ouml;zel sekt&ouml;r&uuml; desteklemenin yan\u0131nda &ouml;zellikle devlet&ccedil;i politikalar\u0131 da uygulamaya koymu\u015ftur.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Muhammed ASLANER"
  }
 ], 
 "container_title": "\u0130NTOBA - \u0130nsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi", 
 "id": "228327", 
 "issue": "1", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    23
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "67-87", 
 "title": "DEMOKRAT PART\u0130 D\u00d6NEM\u0130 EKONOM\u0130 POL\u0130T\u0130KALARI", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "2"
}
35
40
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 35
İndirme 40
Veri hacmi 79.2 MB
Tekil görüntülenme 28
Tekil indirme 31

Alıntı yap