Kitap bölümü Açık Erişim

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yücel, Levent


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228094, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9045-4636", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri \u00dcniversitesi, G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi, KBB ve BBC Klini\u011fi", 
   "name": "Y\u00fccel, Levent"
  }
 ], 
 "datePublished": "2021-01-01", 
 "description": "<p>ABR, akustik uyar\u0131 sonucu olu\u015fan i\u015fitsel sekron n&ouml;rolojik aktiviteyi ve beyin sap\u0131 yan\u0131t\u0131n\u0131 &ouml;l&ccedil;en objektif bir testtir.1 Akustik uyaran ile olu\u015fan elektriksel potansiyellerin elektrodlar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kaydedilir. Kendisinden 100 kat b&uuml;y&uuml;k amplit&uuml;ddeelektroensefalografik aktivitenin i&ccedil;inde bulunan, &ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;zeydeki (&lt;1 &mu;V)bir elektrofizyolojik aktivite &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r. Akustik uyar\u0131lara kar\u015f\u0131 olu\u015fan yan\u0131tlar\u0131n ortalamas\u0131 al\u0131narak dalga formlar\u0131 elde edilir. Kural olarak 10 msn&rsquo;den k\u0131sa zaman aral\u0131\u011f\u0131nda olu\u015fan 5-7 pikten olu\u015fur. Genellikle ilk 5 dalga (I-V. dalgalar), tan\u0131 i&ccedil;in daha s\u0131k kullan\u0131l\u0131r. ABR&rsquo;nin tek ba\u015f\u0131na i\u015fitme testi olmad\u0131\u011f\u0131 ve klinisyenlere sadece i\u015fitme e\u015fi\u011fi tahmin ve de\u011ferlendirmede yard\u0131mc\u0131 bir ara&ccedil; oldu\u011fu ak\u0131ldan &ccedil;\u0131kar\u0131lmamal\u0131d\u0131r. E\u015fik sensivitesinin artmas\u0131 i&ccedil;in davran\u0131\u015fsal odyometrik testler ile korele edilmelidir.</p>", 
 "headline": "\u0130\u015fitsel Beyin Sap\u0131 Cevab\u0131 (ABR)", 
 "identifier": 228094, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "\u0130\u015fitsel beyin sap\u0131 cevab\u0131", 
  "ABR"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "\u0130\u015fitsel Beyin Sap\u0131 Cevab\u0131 (ABR)", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228094"
}
27
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2727
İndirme 1313
Veri hacmi 10.3 MB10.3 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1313

Alıntı yap