Kitap bölümü Açık Erişim

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yücel, Levent


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228094</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Yücel, Levent</creatorName>
   <givenName>Levent</givenName>
   <familyName>Yücel</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9045-4636</nameIdentifier>
   <affiliation>Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>İşitsel Beyin Sapı Cevabı (Abr)</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>İşitsel beyin sapı cevabı</subject>
  <subject>ABR</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-01-01</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228094</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228093</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;ABR, akustik uyarı sonucu oluşan işitsel sekron n&amp;ouml;rolojik aktiviteyi ve beyin sapı yanıtını &amp;ouml;l&amp;ccedil;en objektif bir testtir.1 Akustik uyaran ile oluşan elektriksel potansiyellerin elektrodlar aracılığı ile kaydedilir. Kendisinden 100 kat b&amp;uuml;y&amp;uuml;k amplit&amp;uuml;ddeelektroensefalografik aktivitenin i&amp;ccedil;inde bulunan, &amp;ccedil;ok k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k d&amp;uuml;zeydeki (&amp;lt;1 &amp;mu;V)bir elektrofizyolojik aktivite &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;l&amp;uuml;r. Akustik uyarılara karşı oluşan yanıtların ortalaması alınarak dalga formları elde edilir. Kural olarak 10 msn&amp;rsquo;den kısa zaman aralığında oluşan 5-7 pikten oluşur. Genellikle ilk 5 dalga (I-V. dalgalar), tanı i&amp;ccedil;in daha sık kullanılır. ABR&amp;rsquo;nin tek başına işitme testi olmadığı ve klinisyenlere sadece işitme eşiği tahmin ve değerlendirmede yardımcı bir ara&amp;ccedil; olduğu akıldan &amp;ccedil;ıkarılmamalıdır. Eşik sensivitesinin artması i&amp;ccedil;in davranışsal odyometrik testler ile korele edilmelidir.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
27
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2727
İndirme 1313
Veri hacmi 10.3 MB10.3 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1313

Alıntı yap