Kitap bölümü Açık Erişim

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yücel, Levent


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228094</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228093</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="t">Otoloji ve Foniatri Perspektifi İle Odyoloji</subfield>
  <subfield code="g">90-100</subfield>
  <subfield code="b">Ankara Nobel Tıp Kitabevleri</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220110114705.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;ABR, akustik uyarı sonucu oluşan işitsel sekron n&amp;ouml;rolojik aktiviteyi ve beyin sapı yanıtını &amp;ouml;l&amp;ccedil;en objektif bir testtir.1 Akustik uyaran ile oluşan elektriksel potansiyellerin elektrodlar aracılığı ile kaydedilir. Kendisinden 100 kat b&amp;uuml;y&amp;uuml;k amplit&amp;uuml;ddeelektroensefalografik aktivitenin i&amp;ccedil;inde bulunan, &amp;ccedil;ok k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k d&amp;uuml;zeydeki (&amp;lt;1 &amp;mu;V)bir elektrofizyolojik aktivite &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;l&amp;uuml;r. Akustik uyarılara karşı oluşan yanıtların ortalaması alınarak dalga formları elde edilir. Kural olarak 10 msn&amp;rsquo;den kısa zaman aralığında oluşan 5-7 pikten oluşur. Genellikle ilk 5 dalga (I-V. dalgalar), tanı i&amp;ccedil;in daha sık kullanılır. ABR&amp;rsquo;nin tek başına işitme testi olmadığı ve klinisyenlere sadece işitme eşiği tahmin ve değerlendirmede yardımcı bir ara&amp;ccedil; olduğu akıldan &amp;ccedil;ıkarılmamalıdır. Eşik sensivitesinin artması i&amp;ccedil;in davranışsal odyometrik testler ile korele edilmelidir.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9045-4636</subfield>
  <subfield code="a">Yücel, Levent</subfield>
  <subfield code="u">Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İşitsel beyin sapı cevabı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ABR</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-01-01</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228094</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228094/files/itselBeyinSapCevabABR (1).pdf</subfield>
  <subfield code="z">md5:22243689aa11b8047427d0a7c5641c7f</subfield>
  <subfield code="s">792684</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228094</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
</record>
27
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2727
İndirme 1313
Veri hacmi 10.3 MB10.3 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1313

Alıntı yap