Kitap bölümü Açık Erişim

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yücel, Levent


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Yücel, Levent</dc:creator>
 <dc:date>2021-01-01</dc:date>
 <dc:description>ABR, akustik uyarı sonucu oluşan işitsel sekron nörolojik aktiviteyi ve beyin sapı yanıtını ölçen objektif bir testtir.1 Akustik uyaran ile oluşan elektriksel potansiyellerin elektrodlar aracılığı ile kaydedilir. Kendisinden 100 kat büyük amplitüddeelektroensefalografik aktivitenin içinde bulunan, çok küçük düzeydeki (&lt;1 μV)bir elektrofizyolojik aktivite ölçülür. Akustik uyarılara karşı oluşan yanıtların ortalaması alınarak dalga formları elde edilir. Kural olarak 10 msn’den kısa zaman aralığında oluşan 5-7 pikten oluşur. Genellikle ilk 5 dalga (I-V. dalgalar), tanı için daha sık kullanılır. ABR’nin tek başına işitme testi olmadığı ve klinisyenlere sadece işitme eşiği tahmin ve değerlendirmede yardımcı bir araç olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Eşik sensivitesinin artması için davranışsal odyometrik testler ile korele edilmelidir.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228094</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228094</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:publisher>Ankara Nobel Tıp Kitabevleri</dc:publisher>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:subject>İşitsel beyin sapı cevabı</dc:subject>
 <dc:subject>ABR</dc:subject>
 <dc:title>İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/bookPart</dc:type>
 <dc:type>publication-section</dc:type>
</oai_dc:dc>
27
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2727
İndirme 1313
Veri hacmi 10.3 MB10.3 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1313

Alıntı yap