Kitap bölümü Açık Erişim

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yücel, Levent


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48623/aperta.228094", 
 "abstract": "<p>ABR, akustik uyar\u0131 sonucu olu\u015fan i\u015fitsel sekron n&ouml;rolojik aktiviteyi ve beyin sap\u0131 yan\u0131t\u0131n\u0131 &ouml;l&ccedil;en objektif bir testtir.1 Akustik uyaran ile olu\u015fan elektriksel potansiyellerin elektrodlar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kaydedilir. Kendisinden 100 kat b&uuml;y&uuml;k amplit&uuml;ddeelektroensefalografik aktivitenin i&ccedil;inde bulunan, &ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;zeydeki (&lt;1 &mu;V)bir elektrofizyolojik aktivite &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r. Akustik uyar\u0131lara kar\u015f\u0131 olu\u015fan yan\u0131tlar\u0131n ortalamas\u0131 al\u0131narak dalga formlar\u0131 elde edilir. Kural olarak 10 msn&rsquo;den k\u0131sa zaman aral\u0131\u011f\u0131nda olu\u015fan 5-7 pikten olu\u015fur. Genellikle ilk 5 dalga (I-V. dalgalar), tan\u0131 i&ccedil;in daha s\u0131k kullan\u0131l\u0131r. ABR&rsquo;nin tek ba\u015f\u0131na i\u015fitme testi olmad\u0131\u011f\u0131 ve klinisyenlere sadece i\u015fitme e\u015fi\u011fi tahmin ve de\u011ferlendirmede yard\u0131mc\u0131 bir ara&ccedil; oldu\u011fu ak\u0131ldan &ccedil;\u0131kar\u0131lmamal\u0131d\u0131r. E\u015fik sensivitesinin artmas\u0131 i&ccedil;in davran\u0131\u015fsal odyometrik testler ile korele edilmelidir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Y\u00fccel", 
   "given": " Levent"
  }
 ], 
 "container_title": "Otoloji ve Foniatri Perspektifi \u0130le Odyoloji", 
 "id": "228094", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    1, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "90-100", 
 "publisher": "Ankara Nobel T\u0131p Kitabevleri", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "\u0130\u015fitsel Beyin Sap\u0131 Cevab\u0131 (ABR)", 
 "type": "chapter"
}
27
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2727
İndirme 1313
Veri hacmi 10.3 MB10.3 MB
Tekil görüntülenme 2424
Tekil indirme 1313

Alıntı yap