Sunum Açık Erişim

ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak

   Donduran, Can; Gürcan, Efe Can

Bu çalışma, ABD ile rekabet halindeki Çin’in izlediği politikanın

ana ekseninin nasıl şekillenmekte olduğu ile bu sürecin küresel

ve bölgesel ölçekte ne gibi sonuçlar doğurabileceği sorularına

cevap aramaktadır. Mevcut çalışma, bu soruyu yanıtlarken,

Joshua Itzkowitz Shifrinson tarafından ortaya atılan “yırtıcılık

teorisi”ne (predation theory) dayanmaktadır. Yırtıcılık teorisi,

Soğuk Savaş konjonktüründe şekillenen geleneksel kuramlara

kıyasla daha geniş kapsamlı, derinlikli ve güncel bir çerçeve

sunmaktadır. Günümüze kadar Türkçede pek yer bulmamış olan

bu kuram, mevcut çalışma vesilesiyle uluslararası literatür

kapsamında ilk kez Çin-ABD ilişkilerine uyarlanmaktadır. Ayrıca

çalışma, söz konusu kuramı, Çin-ABD rekabetinin hem yakın

geçmişi hem de güncel durumunun analizi üzerinden süreç

izleme yöntemiyle test etmeyi amaçlamaktadır.

Dosyalar (6.5 MB)
Dosya adı Boyutu
POL-IR2021-OzetKitapcigi.pdf
md5:d25dc914f2715fe29514e8750b13fc0e
6.5 MB İndir
4
3
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 44
İndirme 33
Veri hacmi 19.4 MB19.4 MB
Tekil görüntülenme 33
Tekil indirme 33

Alıntı yap