Sunum Açık Erişim

ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak

Donduran, Can; Gürcan, Efe Can


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20211125123849.0</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="y">Conference website</subfield>
  <subfield code="u">https://ircongress.org/tr/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Çin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ABD</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yırtıcılık Teorisi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Güç Geçişi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Zayıflatma</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">presentation</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İstinye Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2737-1410</subfield>
  <subfield code="a">Donduran, Can</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">İstinye Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Gürcan, Efe Can</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="001">228040</controlfield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:228040</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma, ABD ile rekabet halindeki &amp;Ccedil;in&amp;rsquo;in izlediği politikanın&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ana ekseninin nasıl şekillenmekte olduğu ile bu sürecin küresel&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ve b&amp;ouml;lgesel &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekte ne gibi sonu&amp;ccedil;lar doğurabileceği sorularına&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;cevap aramaktadır. Mevcut &amp;ccedil;alışma, bu soruyu yanıtlarken,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Joshua Itzkowitz Shifrinson tarafından ortaya atılan &amp;ldquo;yırtıcılık&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;teorisi&amp;rdquo;ne (predation theory) dayanmaktadır. Yırtıcılık teorisi,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Soğuk Savaş konjonktüründe şekillenen geleneksel kuramlara&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;kıyasla daha geniş kapsamlı, derinlikli ve güncel bir &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eve&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;sunmaktadır. Günümüze kadar Türk&amp;ccedil;ede pek yer bulmamış olan&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;bu kuram, mevcut &amp;ccedil;alışma vesilesiyle uluslararası literatür&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;kapsamında ilk kez &amp;Ccedil;in-ABD ilişkilerine uyarlanmaktadır. Ayrıca&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;ccedil;alışma, s&amp;ouml;z konusu kuramı, &amp;Ccedil;in-ABD rekabetinin hem yakın&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ge&amp;ccedil;mişi hem de güncel durumunun analizi üzerinden süre&amp;ccedil;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;izleme y&amp;ouml;ntemiyle test etmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2021-09-02</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228040</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:d25dc914f2715fe29514e8750b13fc0e</subfield>
  <subfield code="s">6482569</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/228040/files/POL-IR2021-OzetKitapcigi.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.228039</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">01-04-2021</subfield>
  <subfield code="p">2</subfield>
  <subfield code="n">VII</subfield>
  <subfield code="a">4.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ</subfield>
  <subfield code="c">Trabzon</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
</record>
4
3
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 44
İndirme 33
Veri hacmi 19.4 MB19.4 MB
Tekil görüntülenme 33
Tekil indirme 33

Alıntı yap