Sunum Açık Erişim

ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak

Donduran, Can; Gürcan, Efe Can


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.228040</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Donduran, Can</creatorName>
   <givenName>Can</givenName>
   <familyName>Donduran</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2737-1410</nameIdentifier>
   <affiliation>İstinye Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Gürcan, Efe Can</creatorName>
   <givenName>Efe Can</givenName>
   <familyName>Gürcan</familyName>
   <affiliation>İstinye Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Abd-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Çin</subject>
  <subject>ABD</subject>
  <subject>Yırtıcılık Teorisi</subject>
  <subject>Güç Geçişi</subject>
  <subject>Zayıflatma</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-09-02</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Presentation</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228040</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.228039</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma, ABD ile rekabet halindeki &amp;Ccedil;in&amp;rsquo;in izlediği politikanın&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ana ekseninin nasıl şekillenmekte olduğu ile bu sürecin küresel&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ve b&amp;ouml;lgesel &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekte ne gibi sonu&amp;ccedil;lar doğurabileceği sorularına&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;cevap aramaktadır. Mevcut &amp;ccedil;alışma, bu soruyu yanıtlarken,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Joshua Itzkowitz Shifrinson tarafından ortaya atılan &amp;ldquo;yırtıcılık&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;teorisi&amp;rdquo;ne (predation theory) dayanmaktadır. Yırtıcılık teorisi,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Soğuk Savaş konjonktüründe şekillenen geleneksel kuramlara&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;kıyasla daha geniş kapsamlı, derinlikli ve güncel bir &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eve&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;sunmaktadır. Günümüze kadar Türk&amp;ccedil;ede pek yer bulmamış olan&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;bu kuram, mevcut &amp;ccedil;alışma vesilesiyle uluslararası literatür&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;kapsamında ilk kez &amp;Ccedil;in-ABD ilişkilerine uyarlanmaktadır. Ayrıca&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;ccedil;alışma, s&amp;ouml;z konusu kuramı, &amp;Ccedil;in-ABD rekabetinin hem yakın&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ge&amp;ccedil;mişi hem de güncel durumunun analizi üzerinden süre&amp;ccedil;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;izleme y&amp;ouml;ntemiyle test etmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
4
3
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 44
İndirme 33
Veri hacmi 19.4 MB19.4 MB
Tekil görüntülenme 33
Tekil indirme 33

Alıntı yap