Sunum Açık Erişim

ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak

Donduran, Can; Gürcan, Efe Can


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48623/aperta.228040", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, ABD ile rekabet halindeki &Ccedil;in&rsquo;in izledi\u011fi politikan\u0131n</p>\n\n<p>ana ekseninin nas\u0131l \u015fekillenmekte oldu\u011fu ile bu s\u00fcrecin k\u00fcresel</p>\n\n<p>ve b&ouml;lgesel &ouml;l&ccedil;ekte ne gibi sonu&ccedil;lar do\u011furabilece\u011fi sorular\u0131na</p>\n\n<p>cevap aramaktad\u0131r. Mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma, bu soruyu yan\u0131tlarken,</p>\n\n<p>Joshua Itzkowitz Shifrinson taraf\u0131ndan ortaya at\u0131lan &ldquo;y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k</p>\n\n<p>teorisi&rdquo;ne (predation theory) dayanmaktad\u0131r. Y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k teorisi,</p>\n\n<p>So\u011fuk Sava\u015f konjonkt\u00fcr\u00fcnde \u015fekillenen geleneksel kuramlara</p>\n\n<p>k\u0131yasla daha geni\u015f kapsaml\u0131, derinlikli ve g\u00fcncel bir &ccedil;er&ccedil;eve</p>\n\n<p>sunmaktad\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar T\u00fcrk&ccedil;ede pek yer bulmam\u0131\u015f olan</p>\n\n<p>bu kuram, mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma vesilesiyle uluslararas\u0131 literat\u00fcr</p>\n\n<p>kapsam\u0131nda ilk kez &Ccedil;in-ABD ili\u015fkilerine uyarlanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca</p>\n\n<p>&ccedil;al\u0131\u015fma, s&ouml;z konusu kuram\u0131, &Ccedil;in-ABD rekabetinin hem yak\u0131n</p>\n\n<p>ge&ccedil;mi\u015fi hem de g\u00fcncel durumunun analizi \u00fczerinden s\u00fcre&ccedil;</p>\n\n<p>izleme y&ouml;ntemiyle test etmeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Donduran", 
   "given": " Can"
  }, 
  {
   "family": "G\u00fcrcan", 
   "given": " Efe Can"
  }
 ], 
 "id": "228040", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    9, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "ABD-\u00c7in Rekabetini Y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k Teorisi Penceresinden Anlamland\u0131rmak", 
 "type": "speech"
}
4
3
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 44
İndirme 33
Veri hacmi 19.4 MB19.4 MB
Tekil görüntülenme 33
Tekil indirme 33

Alıntı yap