Sunum Açık Erişim

ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak

Donduran, Can; Gürcan, Efe Can


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228040, 
 "@type": "PresentationDigitalDocument", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2737-1410", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stinye \u00dcniversitesi", 
   "name": "Donduran, Can"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stinye \u00dcniversitesi", 
   "name": "G\u00fcrcan, Efe Can"
  }
 ], 
 "datePublished": "2021-09-02", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, ABD ile rekabet halindeki &Ccedil;in&rsquo;in izledi\u011fi politikan\u0131n</p>\n\n<p>ana ekseninin nas\u0131l \u015fekillenmekte oldu\u011fu ile bu s\u00fcrecin k\u00fcresel</p>\n\n<p>ve b&ouml;lgesel &ouml;l&ccedil;ekte ne gibi sonu&ccedil;lar do\u011furabilece\u011fi sorular\u0131na</p>\n\n<p>cevap aramaktad\u0131r. Mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma, bu soruyu yan\u0131tlarken,</p>\n\n<p>Joshua Itzkowitz Shifrinson taraf\u0131ndan ortaya at\u0131lan &ldquo;y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k</p>\n\n<p>teorisi&rdquo;ne (predation theory) dayanmaktad\u0131r. Y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k teorisi,</p>\n\n<p>So\u011fuk Sava\u015f konjonkt\u00fcr\u00fcnde \u015fekillenen geleneksel kuramlara</p>\n\n<p>k\u0131yasla daha geni\u015f kapsaml\u0131, derinlikli ve g\u00fcncel bir &ccedil;er&ccedil;eve</p>\n\n<p>sunmaktad\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar T\u00fcrk&ccedil;ede pek yer bulmam\u0131\u015f olan</p>\n\n<p>bu kuram, mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma vesilesiyle uluslararas\u0131 literat\u00fcr</p>\n\n<p>kapsam\u0131nda ilk kez &Ccedil;in-ABD ili\u015fkilerine uyarlanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca</p>\n\n<p>&ccedil;al\u0131\u015fma, s&ouml;z konusu kuram\u0131, &Ccedil;in-ABD rekabetinin hem yak\u0131n</p>\n\n<p>ge&ccedil;mi\u015fi hem de g\u00fcncel durumunun analizi \u00fczerinden s\u00fcre&ccedil;</p>\n\n<p>izleme y&ouml;ntemiyle test etmeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r.</p>", 
 "identifier": 228040, 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "\u00c7in", 
  "ABD", 
  "Y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k Teorisi", 
  "G\u00fc\u00e7 Ge\u00e7i\u015fi", 
  "Zay\u0131flatma"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "ABD-\u00c7in Rekabetini Y\u0131rt\u0131c\u0131l\u0131k Teorisi Penceresinden Anlamland\u0131rmak", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr//record/228040"
}
4
3
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 44
İndirme 33
Veri hacmi 19.4 MB19.4 MB
Tekil görüntülenme 33
Tekil indirme 33

Alıntı yap