Kitap bölümü Açık Erişim

Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı?

Eren, Fatih


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263577</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263576</subfield>
  <subfield code="n">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="t">Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler</subfield>
  <subfield code="g">47-67</subfield>
  <subfield code="b">NOBEL Bilimsel</subfield>
  <subfield code="z">978-625-393-314-2</subfield>
  <subfield code="a">Ankara</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240207104615.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Bug&amp;uuml;n hemen her &amp;uuml;lke kendi sınırları i&amp;ccedil;inde bulunan somut tarihi ve k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel mirası korumaya ve yaşatmaya d&amp;ouml;n&amp;uuml;k &amp;ouml;nemli bir &amp;ccedil;aba i&amp;ccedil;indedir. &amp;Uuml;lke y&amp;ouml;netimlerinin korumaya ve ayakta tutmaya &amp;ccedil;alıştıkları tarihi yapılar, ge&amp;ccedil;mişte &amp;ccedil;oğunlukla aynı değerler sistemine sahip toplulukların d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce ve yaşam tarzının bir sonucu olarak &amp;uuml;retilmiş iken, aynı yapılar bug&amp;uuml;n &amp;ccedil;oğunlukla &amp;ccedil;eşitli medeniyetlerden farklı d&amp;uuml;ş&amp;uuml;nce/değerler sistemine ve yaşam tarzına sahip insanlar tarafından korunmak ve kullanılmak durumunda kalmaktadır. G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z toplumları ile taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları arasındaki uyum ve bağlılığı yeniden g&amp;ouml;zden ge&amp;ccedil;irmeye ihtiya&amp;ccedil; vardır. B&amp;ouml;ylesi bir ortamda taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları ni&amp;ccedil;in korunmalı ve gelecek nesillere ne aktarılmalı sorularına tatmin edici cevaplar bulmak gerekmektedir.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;13. y&amp;uuml;zyılın yetiştirdiği en &amp;ouml;nemli filozoflardan biri olan İbn Haldun&amp;rsquo;un sosyoloji, tarih, coğrafya, hukuk ve siyaset konularında geliştirdiği kuramlar, &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine alternatif bir bakış a&amp;ccedil;ısı sunarken, yukarıda sıralanan sorulara işlevsel cevaplar &amp;uuml;retmektedir. İbn Haldun, yaşadığı d&amp;ouml;nemde pek &amp;ccedil;ok devletin kurulup yıkıldığına şahitlik etmiş, &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli h&amp;uuml;k&amp;uuml;mdarlara danışmanlık yapmış, &amp;uuml;st d&amp;uuml;zey devlet g&amp;ouml;revlerinde bulunmuş, &amp;ouml;mr&amp;uuml;n&amp;uuml; G&amp;uuml;neybatı Avrupa&amp;rsquo;dan Kuzey Afrika&amp;rsquo;ya kadar geniş bir coğrafyada ge&amp;ccedil;irmiş, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;ze kadar ulaşan yazılı eserler bırakmış, bu sayede modern bilim ve felsefenin doğmasında ve gelişmesinde dayanak noktası olmuş bir şahsiyettir. İbn Haldun&amp;#39;un bakış a&amp;ccedil;ısı, felsefesi, kuramları ve kavramları g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine alternatif bir bakış a&amp;ccedil;ısı getirebilecek ve yeni ışık tutabilecek &amp;ouml;zelliklere sahiptir. &amp;Ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine ilave bir bakış sunmak adına bu &amp;ccedil;alışmada İbn Haldun&amp;#39;un &amp;quot;Mukaddime&amp;quot; adlı eseri detaylı bir incelemeye tabii tutulmuştur (Haldun, 2004; Haldun, 2013).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışma İbn Haldun&amp;rsquo;un perspektifinden bakarak d&amp;uuml;nyanın bug&amp;uuml;n sahip olduğu kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine yeni katkılar yapmayı ama&amp;ccedil;lamaktadır. &amp;Ccedil;alışmada İbn Haldun&amp;rsquo;un kim olduğu kısaca tanıtılmakta, &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesinin zeminini oluşturan uluslararası yasal ve kurumsal &amp;ccedil;er&amp;ccedil;eve hakkında bilgi verilmektedir. Devamında İbn Haldun&amp;#39;un g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;z kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesine yapabileceği katkılar keşfedilerek &amp;ouml;zet şekilde a&amp;ccedil;ıklanmaktadır. &amp;Ccedil;alışmada belge analizi y&amp;ouml;ntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda &amp;ouml;nce akademik kaynaklar taranarak İbn Haldun&amp;rsquo;a ve uluslararası kentsel koruma mevzuatına ilişkin belgeler derlenmiş ve incelenmiştir. Sonra ise İbn Haldun&amp;rsquo;un &amp;quot;Mukaddime&amp;quot; adlı kitabının detaylı bir okuması ve incelemesi yapılmıştır. Bu okuma ve inceleme yapılırken İbn Haldun&amp;rsquo;un bakış a&amp;ccedil;ısı ve g&amp;ouml;r&amp;uuml;şleri &amp;ccedil;ağdaş kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesi ile ilişkilendirilmiştir. Sonu&amp;ccedil;ta, taşınmaz k&amp;uuml;lt&amp;uuml;r varlıkları ni&amp;ccedil;in korunmalı ve gelecek nesillere ne aktarılmalı sorularına birtakım cevaplar &amp;uuml;retilmiştir. D&amp;uuml;nyanın bug&amp;uuml;n sahip olduğu kentsel koruma d&amp;uuml;ş&amp;uuml;ncesini geliştirmeye d&amp;ouml;n&amp;uuml;k tespitler i&amp;ccedil;eren bu &amp;ccedil;alışmanın kentsel koruma teorisi ve pratiğine bir katkı yapması &amp;uuml;mit edilmektedir.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış: Taşınmaz Kültür Varlıkları Niçin Korunmalı, Gelecek Nesillere Ne Aktarılmalı?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">user-kent-mekan</subfield>
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263577</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-kent-mekan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:3da966752d3b53f3d94418439c012766</subfield>
  <subfield code="s">2087933</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263577/files/Kentsel Korumaya Alternatif Bir Bakış.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.48623/aperta.263577</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2024-12-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kentsel koruma</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Taşınmaz kültür varlığı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ibn Haldun</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Mukaddime</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Umran</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Medeniyet</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Şehir</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Planlama</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Uluslararası Mevzuat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tarih Felsefesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Hakikat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tarih</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Coğrafya</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7420-3538</subfield>
  <subfield code="u">İstanbul Teknik Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Eren, Fatih</subfield>
 </datafield>
</record>
107
72
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 107107
İndirme 7272
Veri hacmi 150.3 MB150.3 MB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 6666

Alıntı yap