Dergi makalesi Açık Erişim

Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi

Korkutal, İlknur; Bahar, Elman; Güvemli Dündar, Damla


MARC21 XML

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="001">263567</controlfield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution-NonCommercial</subfield>
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8016-9804</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Korkutal, İlknur</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20240202115310.0</controlfield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Araştırma populasyonunu Edirne ili Uzunk&amp;ouml;pr&amp;uuml; il&amp;ccedil;esi Yenik&amp;ouml;y Mahallesi, Kırcasalih Beldesi ve Aslıhan&amp;nbsp;K&amp;ouml;y&amp;uuml;&amp;rsquo;ndeki &amp;uuml;reticiler oluşturmaktadır. Araştırma sonlu populasyonda oranlar yardımıyla &amp;ouml;rnek hacmi belirleme&amp;nbsp;y&amp;ouml;ntemine g&amp;ouml;re yapılmıştır. &amp;Ccedil;alışmada materyal olarak y&amp;ouml;re bağları ve &amp;uuml;reticileri se&amp;ccedil;ilmiş ve &amp;ouml;rnekleme ile&amp;nbsp;se&amp;ccedil;ilen 115 &amp;uuml;retici ile y&amp;uuml;z y&amp;uuml;ze bir anket programı y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Anket sonucunda; y&amp;ouml;re bağlarının 10da&amp;rsquo;dan&amp;nbsp;k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k olduğu ve Yenik&amp;ouml;y mahallesinde Hamburg Misketi ve Alphonse Lavalle&amp;eacute;, Kırcasalih beldesinde&amp;nbsp;Papazkarası ve Merlot, Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml;nde ise Papazkarası ve Hamburg Misketi &amp;ccedil;eşitlerinin yoğun olarak&amp;nbsp;yetiştirildiği belirlenmiştir. Yenik&amp;ouml;y&amp;rsquo;de ankete katılan bağcıların %30,56&amp;rsquo;sı 1000kg/da; Kırcasalih&amp;rsquo;te %44&amp;rsquo;&amp;uuml;&amp;nbsp;1000kg/da ve Aslıhan&amp;rsquo;da %35,29&amp;rsquo;unun 500kg/da sofralık &amp;uuml;z&amp;uuml;m verimi almaktadır, ancak bu verim olduk&amp;ccedil;a&amp;nbsp;d&amp;uuml;ş&amp;uuml;kt&amp;uuml;r. Ankete katılan bağcıların; Yenik&amp;ouml;y %27,91&amp;rsquo;i, Kırcasalih %31,58&amp;rsquo;i ve Aslıhan %5,88&amp;rsquo;i bağlarında&amp;nbsp;sulama yapmaktadırlar. Bağcıların verim ve kaliteyi artırmak i&amp;ccedil;in sulama, g&amp;uuml;breleme gibi k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel işlemleri&amp;nbsp;d&amp;uuml;zenli yapmaları gerekmektedir. Yenik&amp;ouml;y bağlarının %72,09&amp;rsquo;u, Kırcasalih bağlarının %71,05&amp;rsquo;i ve Aslıhan&amp;nbsp;bağlarının %61,76&amp;rsquo;sı kimyasal g&amp;uuml;bre kullanmaktadır. G&amp;ouml;r&amp;uuml;ld&amp;uuml;ğ&amp;uuml; &amp;uuml;zere &amp;uuml;reticilerin &amp;ccedil;oğunluğu bağlarını kimyasal&amp;nbsp;g&amp;uuml;breler kullanarak g&amp;uuml;brelemektedirler. Yenik&amp;ouml;y bağlarının %81,40&amp;rsquo;ı, Kırcasalih bağlarının %71,05&amp;rsquo;i ve Aslıhan&amp;nbsp;bağlarının %47,06&amp;rsquo;sı Kordon Royat şeklinde terbiye edilmiştir. Bu oran sadece Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml;nde %50&amp;rsquo;nin altında&amp;nbsp;kalmıştır. T&amp;uuml;m veriler incelendiğinde Yenik&amp;ouml;y mahallesinin bağcılık konusunda daha bilin&amp;ccedil;li ve modern&amp;nbsp;&amp;ccedil;alışmalarla &amp;uuml;retimi s&amp;uuml;rd&amp;uuml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml;, bunu Kırcasalih beldesinin izlediği ortaya konmuştur. Aslıhan k&amp;ouml;y&amp;uuml; bağları&amp;nbsp;2015 yılında yaşanılan sel felaketinden sonra eski haline d&amp;ouml;nememiştir. Ayrıca y&amp;ouml;reye &amp;ouml;zg&amp;uuml; Papazkarası&amp;nbsp;&amp;ccedil;eşidinin yetiştiriciliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi i&amp;ccedil;in gereken d&amp;uuml;zenlemelerin en kısa s&amp;uuml;rede yapılması&amp;nbsp;da yerinde olacaktır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="2">doi</subfield>
  <subfield code="a">10.33202/comuagri.457451</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="o">oai:aperta.ulakbim.gov.tr:263567</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-02-04</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Bağcılık</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Aslıhan</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kırcasalih</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Yeniköy</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Edirne</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Türkiye</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="z">md5:8baaee22a891a8b2a3139b774fefe4e7</subfield>
  <subfield code="s">1549269</subfield>
  <subfield code="u">https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/263567/files/4.damla comu-edirne.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8842-7695</subfield>
  <subfield code="u">Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi</subfield>
  <subfield code="a">Bahar, Elman</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3402-5826</subfield>
  <subfield code="u">Uzunköprü Tarım İlçe Müdürlüğü</subfield>
  <subfield code="a">Güvemli Dündar, Damla</subfield>
 </datafield>
</record>
70
19
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 19
Veri hacmi 29.4 MB
Tekil görüntülenme 68
Tekil indirme 19

Alıntı yap